Ymlacio Myfyrdod Ystyriol ar gyfer Iechyd Meddwl Da

Ymlacio Myfyrdod Ystyriol ar gyfer Iechyd Meddwl Da
Register Your Interest

Ymunwch â ni ac ymlacio yn un o’n sesiynau myfyrdod ymwybyddiaeth ofalgar yn

Cysgod y Gogarth, Hobby Room, Trinity Avenue, Llandudno, LL30 2TN

Gan ddechrau Dydd Iau 2ail Ionawr i 13eg Chwefror 2020

(dim sesiwn ar 9fed Ionawr)

10.30am i 11.30am

(AM DDIM i ymuno ar unrhyw adeg)

Unrhyw gwestiynau neu mwy o wybodaeth, cysylltwch â
Lydia Watson ar 07733012521/0300 124 0040
E-bost: lydia.watson@cartreficonwy.org

Register Your Interest