Dod o hyd i Gartref

Dod o hyd i Gartref

Mae gan Gartrefi Conwy hyd at 4000 o gartrefi ar draws Sir Conwy.  Fodd bynnag, rydym wedi dechrau rhaglen uchelgeisiol o adeiladau newydd a fydd yn gweld 1,000 o gartrefi newydd yn cael eu hadeiladu dros y 10 mlynedd nesaf.

 

Felly, gallwn gynnig amrywiaeth o eiddo i ddiwallu eich anghenion.  O lety pwrpasol i bobl hŷn, i dai teuluol fforddiadwy.

Beth bynnag yw eich amgylchiadau (yn gweithio neu’n cael budd-daliadau), byddwn yn ceisio ein gorau i ddod o hyd i’r cartref cywir ar eich cyfer.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn deiliaid contract Cartrefi Conwy ewch i’r adran y cartref cywir ar eich cyfer a fydd yn eich helpu i wybod pa fath o dai rydych yn gymwys i ymgeisio amdanynt.  Unwaith y llenwch y ffurflen sydyn hon, byddwn yn dweud wrthych y ffordd orau i roi cychwyn ar bethau.

Os ydych yn ddigartref neu mewn perygl of fod yn ddigartref, cysylltwch a ni syth bin ar 0300 124 0050 a dewisiwch opsiwn 4

Mae’r tîm Darganfod Cartrefi yma i’ch helpu.

Gallwch gysylltu â’r tîm drwy ein ffurflen ar-lein.

Neu os byddai’n well gennych siarad â rhywun gallwch gysylltu a Datrysiadau Tai Conwy ar 0300 124 0050,

Oriau agored 9yb-5yp Dydd Llun i Dydd Iau, 9yb-4.45yp ar Ddydd Gwener:

 

Conwy Housing Solutions

Coed Pella

Conway Road

Colwyn Bay

LL29 7AZ

 

I gysylltu â’r tîm, llenwch ein ffurflen ar-lein isod:

    Enw:

    Cyfeiriad ebost:

    Ffôn:

    Ymchwiliad:

    Last modified on Tachwedd 30th, 2022 at 6:10 pm