Dod o hyd i Gartref

Dod o hyd i Gartref

Mae gan Gartrefi Conwy dros 3700 o gartrefi ar draws Sir Conwy.  Fodd bynnag, rydym wedi dechrau rhaglen uchelgeisiol o adeiladau newydd a fydd yn gweld X o gartrefi newydd yn cael eu hadeiladu dros y 5 mlynedd nesaf.

Felly, gallwn gynnig amrywiaeth o eiddo i ddiwallu eich anghenion.  O lety pwrpasol i bobl hŷn, i dai teuluol fforddiadwy.

Beth bynnag yw eich amgylchiadau (yn gweithio neu’n cael budd-daliadau), byddwn yn ceisio ein gorau i ddod o hyd i’r cartref cywir ar eich cyfer.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn Denant Cartrefi Conwy ewch i’r adran y cartref cywir ar eich cyfer a fydd yn eich helpu i wybod pa fath o dai rydych yn gymwys i ymgeisio amdanynt.  Unwaith y llenwch y ffurflen sydyn hon, byddwn yn dweud wrthych y ffordd orau i roi cychwyn ar bethau.

Ydych chi mewn perygl o ddod yn ddigartref?

Mae’r tîm Darganfod Cartrefi yma i’ch helpu.

Gallwch gysylltu â’r tîm drwy ein ffurflen ar-lein neu drwy ein ffonio ni ar 0300 124 0050

Neu os byddai’n well gennych siarad â rhywun wyneb yn wyneb, gallwch ddod draw i’n Swyddfa Datrysiadau Tai Conwy rhwng 9.30 a 4.00 pm (Dydd Llun – Dydd Gwener):

41 Ffordd Conwy

Bae Colwyn

LL29 8AA

 

I gysylltu â’r tîm, llenwch ein ffurflen ar-lein isod:

Enw:
Cyfeiriad ebost:
Ffôn:
Ymchwiliad:

Last modified on Ebrill 7th, 2017 at 10:38 am