8-10 Ffordd Bugail

Rydym yn gweithio gyda Thîm Strategaeth Tai Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i allu cynnig tai fforddiadwy i bobl leol.

Rydym yn bwriadu trawsnewid cyn swyddfa Galw Gofal, uwchlaw Canolfan Gymunedol Y Fron, yn 2 fflat dwy ystafell wely a fydd ar gael ar gyfer rhent canolradd.

Mae rhent canolradd yn rhoi cyfle i bobl sy’n gweithio cynilo ar gyfer blaendal i fod yn berchen ar eu cartref eu hunain. Mae’r rhenti tua ugain y cant yn llai na’r un math o eiddo yn y sector preifat.

Mae ein cynlluniau dylunio trawsnewid yn ategu ac yn diogelu preifatrwydd y tai a’r ganolfan gymunedol o’u hamgylch. Bydd gan y fflatiau fynediad a pharcio ar wahân o’r ganolfan gymunedol.

Ar ôl yr ymgynghoriad byddwn yn adolygu eich sylwadau a’ch adborth ac, os gallwn, byddwn yn newid ein cynlluniau cyn i ni gyflwyno ein cais cynllunio.

 

Mi gafon ddigwyddiad yng Nghanolfan Y Fron ar Ddydd Llun 1af Orffennaf ar gyfer trigolion i ddod draw ac i weld ein planiau ac i rannu eich meddyliau.

 

Gallwch edrych ar ein planiau isod ac gallwch cysylltu a ni i rannu eich meddyliau.  Rydym gyda diddordeb mawr yn eich meddyliau, cliciwch fan hyn am eich ffurflen adborth i ddweud eich ddweud.

 

Byrddau cynllun

 

BETH FYDD YN DIGWYDD NESAF

Yn dilyn y cyfarfod ymgynghori cyhoeddus, bydd Cartrefi Conwy yn adolygu eich sylwadau ac awgrymiadau. Mae Cartrefi Conwy yn bwriadu cyflwyno cais am ganiatâd Cynllunio erbyn diwedd Gorffennaf 2019.

Gallwch gysylltu a ni ar 0300 124 0040 ac i siarad a Tom Skelley.

Fflatiau 1 ystafell (Bae Colwyn)

£400 rent

Fflatiau 1 ystafell i rentu yn West End, Bae Colwyn : Ymgeisiwch trwy Tai Teg: https://taiteg.org.uk/en/properties/1-bedroom-abergele-road-west-end-colwyn-bay

1 Ystafell Wely 1 ystafell ymolchi 1 derbynfa

Y Powys (Dod yn Fuan)

£520 rent

Wedi’i leoli ar ddatblygiad poblogaidd Parc Aberkinsey yn Rhyl, mae’r cartref tair ystafell wely hwn yn darparu lolfa / ardal fwyta hael gyda chegin fodern ar wahân, ac ystafell gotiau i lawr y grisiau.  …

3 Ystafelloedd Gwely 2 ystafelloedd ymolchi 0 derbynfa

Y Chester (Rhentu i Berchnogi)

£675PCM rent

Tŷ ar wahân 3 ystafell wely Rhentu i Berchnogi yw y Chester, ar ddatblygiad Parc Aberkinsey yn y Rhyl gyda dwy ystafell ddwbl ac un ystafell sengl. Mae gan yr eiddo hwn ystafell fyw, cegin…

3 Ystafelloedd Gwely 2 ystafelloedd ymolchi 0 derbynfa

Fflatiau 2 Ystafell Welu, Llandudno

£500 rent

Mae’r fflatiau 2 ystafell wely hyn wedi’u lleoli’n ganolog yn Llandudno dymunol. Mae’r fflatiau’n gwneud defnydd gwych o le, gyda’u dwy ystafell wely yn ei gwneud hi’n ddelfrydol ar gyfer cyplau neu deuluoedd ifanc. Ymgeisiadau…

2 Ystafelloedd Gwely 1 ystafell ymolchi 2 derbynfa