Maelgwn

A JCB parked in front of our new homes with scaffolding up

 

Ar hyn o bryd, mae Cartrefi Conwy yn datblygu ar hen safle ysgol Maelgwn yng Nghyffordd Llandudno. Rydym ni’n gweithio gyda thimau Strategaeth Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i ddarparu llety arbenigol a thai fforddiadwy y mae mawr eu hangen ar gyfer pobl leol.

Mae’r cynllun tai £3 miliwn hwn yn helpu i gadw 70 o swyddi presennol a chreu chwe swydd newydd, wrth roi bywyd newydd i’r hen ysgol gynradd, Ysgol Maelgwn, a gaeodd ei drysau dair blynedd yn ôl pan symudodd y disgyblion i ysgol leol newydd, Ysgol Awel y Mynydd.

Bydd y datblygiad yn cynnwys cyfanswm o 27 o gartrefi gyda 13 uned arbenigol ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, 6 chartref pâr, 6 rhandy a 2 fyngalo. Mae’n cael ei ariannu’n rhannol gan Grant Tai Cymdeithasol gan Lywodraeth Cymru, ac mae’n ffurfio rhan o’n strategaeth i greu 400 o gartrefi newydd dros y bedair blynedd nesaf.

Hwn yw’r prosiect mwyaf cymhleth mae Cartrefi Conwy wedi gweithio arno hyd yma oherwydd mae’r hen ysgol a agorodd ym 1907 yn bensaernïol bwysig, ac mae llawer o’r nodweddion gwreiddiol yn cael eu cadw, fel teils gwydrog a nenfydau pren bwaog prif adeilad yr ysgol a’r ystafelloedd dosbarth ar wahân. Bydd llawer o’r tu allan i’r adeilad yn aros hefyd, a chaiff toi newydd o lechi Cymreig eu gosod.

Bydd gardd les cymunedol newydd sbon yn cael ei chreu, ger prif fynedfa’r adeilad i helpu preswylwyr sydd â phroblemau symud. Bydd coeden ganolog yn darparu cysgod i’r ardal eistedd, a bydd casgliad o welyau uchel yn ei hamgylchynu, gyda detholiad o blanhigion sy’n cynnwys perlysiau y mae modd eu bwyta, a llwyni blodeuog.

 

Bydd y datblygiad hwn yn agor ei ddrysau a bydd tenantiaid yn symud i mewn ar ddiwedd 2020.

 

I gael rhagor o wybodaeth am hyn, cysylltwch â’n tîm datblygu ar 0300 124 0040. I gael gwybodaeth am sut i wneud cais ar gyfer yr eiddo hyn, cysylltwch â’n tîm tai ar 0300 124 0050.

Fflatiau 1 ystafell (Bae Colwyn)

£400 rent

Fflatiau 1 ystafell i rentu yn West End, Bae Colwyn : Ymgeisiwch trwy Tai Teg: https://taiteg.org.uk/en/properties/1-bedroom-abergele-road-west-end-colwyn-bay

1 Ystafell Wely 1 ystafell ymolchi 1 derbynfa

Y Powys (Dod yn Fuan)

£520 rent

Wedi’i leoli ar ddatblygiad poblogaidd Parc Aberkinsey yn Rhyl, mae’r cartref tair ystafell wely hwn yn darparu lolfa / ardal fwyta hael gyda chegin fodern ar wahân, ac ystafell gotiau i lawr y grisiau.  …

3 Ystafelloedd Gwely 2 ystafelloedd ymolchi 0 derbynfa

Y Chester (Rhentu i Berchnogi)

£675PCM rent

Tŷ ar wahân 3 ystafell wely Rhentu i Berchnogi yw y Chester, ar ddatblygiad Parc Aberkinsey yn y Rhyl gyda dwy ystafell ddwbl ac un ystafell sengl. Mae gan yr eiddo hwn ystafell fyw, cegin…

3 Ystafelloedd Gwely 2 ystafelloedd ymolchi 0 derbynfa