Sefton Road

Mae Cartrefi Conwy am adeiladu 8 math newydd o gartref un ystafell wely ar ddarn o dir yng nghefn Ffordd Sefton, St Davids a Iola Drive.

Hwn fydd y tro cyntaf i ni adeiladu’r dyluniad hwn sef System Beattie Passive. Mae’r dyluniad hwn yn darparu tai o ansawdd uchel sy’n hyblyg a chyflym i’w hadeiladu.

 

Gellir adeiladu’r cartrefi a’u gosod mewn wythnosau gyda:

  • y lefelau uchaf o berfformiad technegol
  • costau cynnal isel
  • amgylchedd byw iach a chyfforddus
  • lefelau uwch o ran sain a diogelwch tân

 

Mi gafon ddigwyddiad yng Nghanolfan Tan Lan ar Ddydd Iau 1af Dachwedd ar gyfer trigolion i ddod draw ac i weld ein planiau ac i rannu eich meddyliau.

 

Gallwch edrych ar ein planiau isod ac gallwch cysylltu a ni i rannu eich meddyliau.  Rydym gyda diddordeb mawr yn eich meddyliau, cliciwch fan hyn am eich ffurflen adborth i ddweud eich ddweud.

 

Byrddau cynllun

 

BETH FYDD YN DIGWYDD NESAF

Yn dilyn y cyfarfod ymgynghori cyhoeddus, bydd Cartrefi Conwy yn adolygu eich sylwadau ac awgrymiadau. Mae Cartrefi Conwy yn bwriadu cyflwyno cais am ganiatâd Cynllunio erbyn diwedd Tachwedd 2018.

Gallwch gysylltu a ni ar 0300 124 0040 ac i siarad a Dave Lowe.

Last modified on Rhagfyr 6th, 2018 at 1:44 pm