Tros yr Afon

Artistic impression of front elevation of new homes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae Cartrefi Conwy yn datblygu 8 cartref pâr ar gyfer rhentu cymdeithasol yn Nhros yr Afon ar Ynys Môn ochr yn ochr â Chreu Menter.

Bydd y datblygiad £1 miliwn hwn yn gweld 4 cartref 2 ystafell wely ar gyfer 4 person a 4 cartref 3 ystafell wely ar gyfer 5 person, gan ddefnyddio systemau draenio cynaliadwy ochr yn ochr â’n tirlunio. Mae’r cartrefi hefyd yn defnyddio’r dull adeiladu adeiladau modiwlar ‘Passivehaus’ Beattie arloesol hefyd.

Mae’r dyluniad yn hyblyg a chyflym i’w adeiladu, gyda safon adeiladu uwch rhad ar ynni ar gyfer adeiladau, gan ddarparu amodau iechyd a chysur rhagorol gan ddefnyddio ychydig iawn o ynni ar gyfer gwresogi ac oeri.

 

Mae ‘Passivehaus’ yn darparu:

 • Lleihad hyd at 80% o ran gofynion gwresogi – nid oes angen systemau gwresogi llawn traddodiadol, gan ddiogelu yn erbyn materion diogelu ffynonellau ynni yn y dyfodol.
 • Cartrefi mwy iach – mae Awyru Mecanyddol ac Adfer Gwres yn darparu aer ffres wedi’i hidlo i mewn i’r tŷ gan leihau materion iechyd anadlol fel asthma a chlefyd y gwair.
 • Gwell lefelau cysur dan do
  • Dim drafft a dim llawer o orgynhesu
  • Tymereddau cyson trwy’r cartrefi
  • Tawelwch – dim sain yn cario rhwng anheddau
  • Llai o lwch! – Mae Awyru Mecanyddol yn cael gwared ar lwch o’r aer
 • Lleihad hyd at 100% o ran Carbon (anelu at Gartrefi Di-Garbon)

 

Bydd y datblygiad hwn yn agor ei ddrysau yn ystod haf 2021

 

I gael rhagor o wybodaeth am hyn, cysylltwch â’n tîm datblygu ar 0300 124 0040. I gael gwybodaeth am sut i wneud cais ar gyfer yr eiddo hyn, cysylltwch â’n tîm tai ar 0300 124 0050.

 

Fflatiau 1 ystafell (Bae Colwyn)

£400 rent

Fflatiau 1 ystafell i rentu yn West End, Bae Colwyn : Ymgeisiwch trwy Tai Teg: https://taiteg.org.uk/en/properties/1-bedroom-abergele-road-west-end-colwyn-bay

1 Ystafell Wely 1 ystafell ymolchi 1 derbynfa

Y Powys (Dod yn Fuan)

£520 rent

Wedi’i leoli ar ddatblygiad poblogaidd Parc Aberkinsey yn Rhyl, mae’r cartref tair ystafell wely hwn yn darparu lolfa / ardal fwyta hael gyda chegin fodern ar wahân, ac ystafell gotiau i lawr y grisiau.  …

3 Ystafelloedd Gwely 2 ystafelloedd ymolchi 0 derbynfa

Y Chester (Rhentu i Berchnogi)

£675PCM rent

Tŷ ar wahân 3 ystafell wely Rhentu i Berchnogi yw y Chester, ar ddatblygiad Parc Aberkinsey yn y Rhyl gyda dwy ystafell ddwbl ac un ystafell sengl. Mae gan yr eiddo hwn ystafell fyw, cegin…

3 Ystafelloedd Gwely 2 ystafelloedd ymolchi 0 derbynfa