Compton House

Eiddo traddodiadol a adeiladwyd yn 1910 yw Compton House, sy’n eiddo i Cartrefi Conwy. Cafodd ei addasu yn flaenorol yn 2 fflat hunangynhwysol, 3 adeilad manwerthu a fflat islawr.

Roedd yr eiddo wedi bod yn wag yn bennaf am sawl blwyddyn cyn ei adnewyddu. Roedd yr unedau preswyl wedi bod yn wag ers dros ddwy flynedd oherwydd eu cyflwr. Nid oedd y fflat islawr a dwy o’r unedau manwerthu wedi cael eu defnyddio ers nifer o flynyddoedd.

Mae’r safle wedi ei leoli ar Station Road, Llanfairfechan, yn agos at ganol y pentref. Mae’r eiddo wedi ei leoli o fewn ardal gadwraeth ac mae mewn angen dybryd o waith adfer mawr er mwyn dod ag o i safon ar gyfer ei ail-osod.

Drwy adfywio a arweinir gan dai, gallwn gael gwared ar rwystrau i dwf economaidd a helpu i gryfhau ein cymunedau. Gwnaethom gwblhau rhaglen adnewyddu sylweddol yn Compton House, Llanfairfechan, sy’n helpu i adfywio a

rhoi bywyd economaidd yn ôl yn y dref leol.

Mae’r cynllun 6 mis wedi bod yn llwyddiant ysgubol, gyda 3 fflat 2 ystafell wely a 3 siop yn cael eu hadnewyddu’n llwyr. Mae’r 3 fflat wedi cael eu gosod, a thenantiaid llawn-amser wedi’u sicrhau ar gyfer y 3 uned manwerthu.

Drwy’r rhaglen hon rydym wedi gwella hyfywedd yr eiddo hwn ac wedi rhoi egni newydd i ardal ganolog o’r dref hon, sy’n arwain at greu delwedd bositif i annog buddsoddiad preifat i’r gymuned hon yn y pen draw

FFEITHIAU ALLWEDDOL

  • Cyfanswm Cost y Cynllun: £340,571
  • Dyddiad Dechrau: Awst 2012
  • Wedi’i gwblhau: Ionawr 2013
  • 3 uned wedi’u gosod ar Rent Meincnod
  • 2 fflat 2 ystafell wely
  • 1 fflat 2 ystafell wely
  • 3 Uned Fanwerthu ar rent y farchnad yn cynhyrchu £8,300 y flwyddyn
  • Rhoi egni newydd i ardal ganolog y dref
  • Mwy o hyder ar gyfer buddsoddiad pellach ar y farchnad
  • Defnyddiwyd cadwyn gyflenwi leol a chontractwr lleol – G Purchase Construction Ltd

Last modified on Ebrill 28th, 2017 at 12:00 pm