Properties available

Fflatiau 1 ystafell (Bae Colwyn)

£400 rent

Fflatiau 1 ystafell i rentu yn West End, Bae Colwyn : Ymgeisiwch trwy Tai Teg: https://taiteg.org.uk/en/properties/1-bedroom-abergele-road-west-end-colwyn-bay

1 bedroom 1 bathroom 1 reception

1 bedroom apartments (Colwyn Bay)

£400 rent

1 bedroom apartments to rent now available in West End, Colwyn Bay : Please apply through Tai Teg: https://taiteg.org.uk/en/properties/1-bedroom-abergele-road-west-end-colwyn-bay

1 bedroom 1 bathroom 1 reception

Y Powys (Dod yn Fuan)

£520 rent

Wedi’i leoli ar ddatblygiad poblogaidd Parc Aberkinsey, mae’r cartref tair ystafell wely hwn yn darparu lolfa / ardal fwyta hael gyda chegin fodern ar wahân, ac ystafell gotiau i lawr y grisiau.   Cymhwyster: Oedran…

3 bedrooms 2 bathrooms 0 reception

Powys (Coming Soon)

£520 rent

Situated on the popular Park Aberkinsey development, the PPowys is a three bedroom Intermediate rent home and has a generous lounge /dining area with separate modern, fitted kitchen and downstairs cloakroom.   Eligibility: Age –…

3 bedrooms 2 bathrooms 0 reception

The Chester (Rent to Own)

£675PCM rent

The Chester is a detached 3 bedroom house Rent To Own property, on the Parc Aberkinsey development in Rhyl with two double rooms and one single room. This property has a living room, kitchen /…

3 bedrooms 2 bathrooms 0 reception

Y CHESTER (Rhentu i Berchnogi)

£675PCM rent

Tŷ ar wahân 3 ystafell wely Rhentu i Berchnogi yw y Chester, ar ddatblygiad Parc Aberkinsey yn y Rhyl gyda dwy ystafell ddwbl ac un ystafell sengl. Mae gan yr eiddo hwn ystafell fyw, cegin…

3 bedrooms 2 bathrooms 0 reception

Fflatiau 2 Ystafell Welu, Llandudno

£500 rent

Mae’r fflatiau 2 ystafell wely hyn wedi’u lleoli’n ganolog yn Llandudno dymunol. Mae’r fflatiau’n gwneud defnydd gwych o le, gyda’u dwy ystafell wely yn ei gwneud hi’n ddelfrydol ar gyfer cyplau neu deuluoedd ifanc. Meini…

2 bedrooms 1 bathroom 2 receptions

2 bedroom apartments, Llandudno

£500 rent

These 2-bedroom apartments are centrally located in desirable Llandudno. The apartments make great use of space, with their two bedrooms making it ideal for couples or young families.   Eligibility Criteria Age – you must be…

2 bedrooms 1 bathroom 2 receptions

Fflatiau 2 ystafell

£475 PCM rent

Mae’r fflatiau dwy ystafell wely hyn wedi’u leoli ar ddatblygiad dymunol iawn Goetre Uchaf ym Mangor. Am ddim ond £475 y mis mae’r fflatiau hyn 20% yn rhatach na phe byddech chi’n rhentu’n breifat, gan…

2 bedrooms 2 bathrooms 0 reception