Cymeryd Rhan

Cymeryd Rhan

 

Gallwch gymryd rhan mewn nifer o ffyrdd, boed trwy neilltuo amser sbâr neu bum munud i ymateb i holiadur neu i ymuno â chlwb neu grŵp; mae rhywbeth i bawb.

Cliciwch fan hyn i weld beth rydym yn wneud ac sut i gymryd rhan.

Cysylltwch â ni os hoffwch gymryd rhan.

Beth ydych chi’n ei feddwl?

Mae yna nifer o ffyrdd y gallwn gyfranogi gyda Chartrefi Conwy. Cliciwch yma i ddweud wrthym sut yr hoffech gyfranogi – i wneud gwahaniaeth, i wella eich cyfleoedd neu i wirfoddoli.

Beth sy’n digwydd yn ymyl chi?

Dewch i wybod mwy am weithgareddau Canolfan Gymunedol, grwpiau cymunedol, prosiectau cymunedol, sesiynau gwybodaeth ac ymgynghoriadau cymdogaeth wrth eich ymyl chi.

Gweithgareddau ar gyfer dros 55

Rydym yn cynnig digwyddiadau a gwasanaethau arbennig i’n tenantiaid hŷn i gyfranogi.

Cefnogaeth ac Hyforddiant Arbenigol

Os ydych eisiau gwella eich cyfleoedd gall ein Cydlynydd Ymgysylltu â’r Gymuned eich cyfarfod i drafod ffordd ymlaen.

Cyllid, Grantiau a Chymorth Arall

Dewch i wybod mwy am gyllid, grantiau a chymorth arall sydd ar gael.

Cyfarfod y tîm

Bydd y Tîm Cyfranogiad Cymunedol yn gweithio gyda chi i helpu i wella ein gwasanaethau a gwneud gwahaniaeth yn eich cymdogaeth. Dewch i gyfarfod aelodau o’r tîm yma.

Prosiectau Amgylcheddol

Ers nifer o flynyddoedd rydym wedi buddsoddi arian i wella mannau gwyrdd agored yn ein cymunedau; o welliannau bach megis storfa biniau newydd i brosiectau adfywio o raddfa fawr, darllenwch mwy.

Last modified on Ionawr 16th, 2020 at 10:38 am