Cyllid, Grantiau a Chymorth Arall

Cyllid, Grantiau a Chymorth Arall
Cist Cymunedol

Nod prosiect Cist Gymunedol Cartrefi Conwy yw cefnogi prosiectau ar raddfa fach a fydd yn gwella ansawdd bywyd ein tenantiaid mewn cymunedau lleol neu lle mae gennym gartrefi.

Cyllid Cymunedol Arall

Os ydych chi am ddechrau neu sy'n rhan o Grŵp cymunedol presennol ar ystad Cartrefi Conwy, mae gennym ffyrdd i'ch helpu gyda'r treuliau o ddydd i ddydd o redeg eich grŵp neu'ch gweithgareddau.

Cymorth arall ar gyfer cymunedau

Er mai ein tîm ni yw'ch pwynt cyswllt cyntaf i drafod gweithgareddau eich grŵp, mae llawer o gefnogaeth arall ar gael gan y sefydliadau canlynol. Dilynwch y ddolen i gael gwybod mwy am bob sefydliad.

Last modified on Mehefin 7th, 2018 at 10:23 am