Rhowch wybod beth ydych chi’n ei feddwl

Rhowch wybod beth ydych chi’n ei feddwl

Gallwch gyfranogi mewn llawer o wahanol ffyrdd yng Nghartrefi Conwy. P’un a oes gennych bum munud i ateb holiadur neu lawer o amser ac yr hoffech chi ymuno â chlwb neu grŵp, mae gennym rywbeth at ddant pawb.

 

I ddweud wrthym sut yr hoffech ddweud eich dweud, gwneud gwahaniaeth, gwirfoddoli neu wella eich cyfleoedd, llenwch y ffurflen hon.   

 

Dyma ragor o wybodaeth am sut y gallwch gymryd rhan:

Ymgynghoriadau

Mae cymryd rhan mewn ymgynghoriadau yn ffordd sydyn a hawdd o leisio eich barn

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu

Mae’r Panel Trosolwg a Chraffu Tenantiaid yn ffordd dda i lunio’r gwasanaethau rydych yn eu cael gan Gartrefi Conwy

Last modified on Mehefin 10th, 2019 at 10:03 am