Cyfleoedd hyfforddi a chyflogaeth

Cyfleoedd hyfforddi a chyflogaeth

A oes gennych chi ddiddordeb mewn gwella eich sgiliau?

Os ydych am wella eich cyfleoedd bywyd – symud yn agosach at gyflogaeth neu ddatblygu eich hun yn bersonol – gallwch gwrdd â’n Cydlynydd Cyfranogiad Cymunedol i drafod ffordd ymlaen. Gallwn eich cefnogi i ennill mwy o hyder, gwella eich sgiliau cyflogaeth, llenwi ceisiadau am swydd neu ennill mwy o brofiad gwaith perthnasol.

Os nad ydym yn gallu helpu, gallwn eich cyfeirio at y bobl â’r profiad neu’r arbenigedd cywir.

Rydym hefyd yn trefnu hyfforddiant mewn meysydd fel sesiynau cyfrifiadur, cymorth cyntaf a hylendid bwyd. Os oes yna rywbeth y mae gennych ddiddordeb ynddo, cysylltwch â ni a holwch!

Cysylltwch â Lydia Watson ar 0300 124 0040 neu ebostiwch Lydia.Watson@cartreficonwy.org

Last modified on April 26th, 2017 at 1:15 pm