Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau

Ydych chi eisiau dweud eich barn am y gwasanaethau yr ydym yn eu darparu i chi? Os felly gallwch wneud hyn trwy nifer o ffyrdd, arolygon ar-lein, arolygon post neu trwy fynd i ddigwyddiadau ymgynghori .

Cysylltwch a ni os hoffwch gymryd rhan gyda ni.

Os byddwch, bydd eich enw’n cael ei ychwanegu bob chwarter at gyfle i ennill £100 !!

Pynciau ymgynghori ar y gweill

  • Safon Rhagoriaeth Gwasanaeth i Gwsmeriaid – Mae’r pwnc yma’n edrych ar ein hamserlenni ymateb i chi.

Adborth ymgynghoriad

Gyda diddordeb mewn beth ddigwyddodd gydag ymgynghoriad a beth oedd barn tenantiaid?  Darllenwch y llyfrynnau adborth am ymgynghoriadau diweddar:

  • llyfryn-adborth-symud
  • llyfryn-adborth-taleb-arddurno
  • llyfryn-adborth-polisi-anifeiliaid-anwes
  • llyfryn-adborth-adolygu-rhent
  • llyfryn-adborth-cyfryngau-cymdeithasol
  • llyfryn-adborth-satc
  • llyfryn-adborth-gwasanaethau-cwsmeriaid

 

Last modified on Mehefin 25th, 2019 at 10:20 am