Cyfarfod y tîm

Cyfarfod y tîm

Mae gennym Dîm Cyfranogiad Cymunedol ymroddedig sydd yma i’ch helpu chi gymryd rhan yn eich cymuned.  Gallwch gysylltu â’r tîm ar 0300 124 0040

 

Mae hefyd gennym strategaeth a chynllun gweithredu sy’n dangos sut y byddwn yn gweithio gyda’n cymunedau a beth yw ein nodau ar gyfer y dyfodol. Os hoffwch chi edrych arnyn nhw cliciwch yma am ein strategaeth a cliciwch yma am ein cynllun gweithredu.

Meet The Team

Owen Veldhuizen - Rheolwr Adfywio Cymunedol

Matt Stowe - Swyddog Datblygiad Amgylcheddol

Lydia Watson - Cydlynydd Cyfranogiad Cymunedol - Hyfforddiant

Laura Thomas - Cydlynydd Cyfranogiad Cymunedol - Lleisiau@Cartrefi

Emma Abdelkhalek - Cynorthwydd Datblygu Tŷ Cymuned Chester Avenue

Nerys Veldhuizen - Swyddog Ymrwymiad Pobl Hyn

Megan Eldon - Cydlynydd Ymgysylltu â’r Gymuned

Last modified on Gorffennaf 31st, 2020 at 1:19 pm