Lydia Watson

Lydia Watson

Lydia Watson

Lydia Watson – Cydlynydd Cyfranogiad Cymunedol – Hyfforddiant

Rydw i wedi bod yn y swydd hon ers Tachwedd 2016, ac yn mwynhau cyflwyno llawer o syniadau.   Rydw i’n gweithio’n agos gyda gweddill y tîm, staff eraill a phreswylwyr i drefnu hyfforddiant a fydd o fudd i chi a’ch cymuned.  Rydw i’n trefnu amrywiaeth o ddigwyddiadau hyfforddi fel sesiynau cyfrifiaduron, cymorth cyntaf, neu ysgrifennu CV – gall hyn fod ar sail un i un os oes angen.

Last modified on Ebrill 21st, 2017 at 2:39 pm