Matt Stowe

Matt Stowe

Matt Stowe

Matt Stowe – Swyddog Datblygiad Amgylcheddol

Rwy’n ddylunydd tirluniau yn ôl fy mhroffesiwn, ond rwyf wedi dod â fy sgiliau i helpu i ffurfio gweledigaeth y gymuned ar gyfer gwelliannau amgylcheddol fel Parc Peulwys, fflatiau Rock Cottages, sawl man gwyrdd cymunedol ym myngalos Bryn Eglwys, Bryn Castell, Ffordd Bugail, a llawer mwy.  Rwy’n canolbwyntio’r mwyafrif o fy amser ar y cynllun gwelliannau amgylcheddol mawr nesaf ar stad Tre Cwm yn Llandudno.   Rydw i’n gweithio’n agos gyda chymunedau, contractwyr ac asiantaethau i wneud yn siŵr bod fy nyluniadau’n gweithio i bawb.   Mae fy ngwybodaeth wedi cael ei defnyddio hefyd i ddatrys materion gyda choed, gwrychoedd ac adeiladau newydd.

Last modified on Ebrill 21st, 2017 at 2:35 pm