Megan Eldon

Megan Eldon

Dechreuais yn y rôl hon ym mis Mehefin 2018 a mi ddois gyda chyfoeth o brofiad o gefnogi grwpiau cymunedol ac unigolion ers 2010.

Byddaf yn canolbwyntio fy ngwaith i gefnogi cymunedau. Mae hyn yn cynnwys helpu i sefydlu grwpiau cymunedol, trefnu digwyddiadau, darparu cyfleoedd rhwydweithio a gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau lleol eraill.

Last modified on Gorffennaf 31st, 2020 at 1:22 pm