Nerys Veldhuizen

Nerys Veldhuizen

Nerys Veldhuizen

Nerys Veldhuizen – Older Person’s Engagement Coordinator

Nerys ‘dw i – fel Cydlynydd Ymgysylltu â Phobl Hŷn, ‘dw i’n sicrhau bod ein tenantiaid hŷn yn derbyn y cyfle i fod yn weithredol yn gymdeithasol ac yn ddigidol, a bod ganddynt y gefnogaeth angenrheidiol i fyw bywydau iach ac annibynnol.

Rwyf o’r farn, waeth beth yw eich oedran, fe allwch gael ‘Awch am Fywyd’.

Last modified on Ebrill 21st, 2017 at 2:48 pm