Owen Veldhuizen

Owen Veldhuizen

Owen Veldhuizen

Owen Veldhuizen – Rheolwr Adfywio Cymunedol

Rydw i’n rheoli’r cyfranogiad Cymunedol a’r timau gwelliant Amgylcheddol.   Rwyf wedi fy lleoli ym Morfa Gele, ond rwy’n mynd o amgylch y lle’n aml.

Gyda chyfranogiad cymunedol, rwy’n gwneud yn siŵr bod fy nhîm yn gweithio’n greadigol gyda thenantiaid mewn gwahanol gymunedau, a bod gan y tenantiaid lais yn y penderfyniadau a all effeithio arnyn nhw.  Mae holl waith fy nhîm yn dod o dan y faner “Lleisiau@Cartref” – gan wneud yn siŵr bod pob llais yn cael y cyfle i gael ei glywed.

Mae gwelliannau amgylcheddol angen sgiliau eraill o’r tîm hwnnw, fel ymgynghori â’r gymuned, casglu lluniau, cynlluniau a’r rhestr o waith sydd ei hangen, gan weithio gyda chontractwyr, rheoli’r gwaith, a gwneud yn siŵr ei fod yn cael ei wneud yn iawn.

 

Last modified on Ebrill 18th, 2017 at 5:15 pm