Emma Abdelkhalek

Emma Abdelkhalek

Emma Abdelkhalek – Cynorthwydd Datblygu Tŷ Cymuned Chester Avenue

Fi yw’r aelod mwyaf diweddar o’r tîm sy’n ymuno ym mis Gorffennaf 2017. Rwy’n rhedeg Tŷ Cymuned Chester Avenue ym Mae Cinmel. Fi yw’r pwynt cyswllt ar gyfer gweithgareddau archebu, gan weithio gyda’r grŵp preswyl, a chadw’r Tŷ mewn trefn da. Rwy’n cefnogi’r gymuned wrth redeg gweithgareddau ac yn chwilio am gyllid, hyfforddiant ac adnoddau.

Last modified on Ebrill 9th, 2018 at 2:29 pm