Ffrindiau Dementia

Ffrindiau Dementia

Mae Cartrefi Conwy wedi ymrwymo i fod yn sefydliad sy’n gyfeillgar â Dementia ac yn credu, gyda mwy o ddealltwriaeth ac ymwybyddiaeth, mae’n bosibl byw’n dda â Dementia. Hoffem wahodd ein tenantiaid a’r cyhoedd i ddod yn Ffrindiau Dementia. Mae gan Cartrefi Conwy staff a thenantiaid wedi’u hyfforddi fel Pencampwyr Dementia sy’n cynnal sesiynau addysgiadol ledled y sir. Yn y sesiynau hyn byddwch yn dysgu mwy am Dementia a sut y gallwch chi helpu i greu cymunedau cyfeillgar â demensia.

Last modified on Awst 21st, 2018 at 2:55 pm