Canolfannau Cymunedol

Canolfannau Cymunedol

Cysgod y Gogarth, Llandudno – mae digwyddiadau wythnosol yn cynnwys bingo, carioci a noson ffilmiau. Clwb Brecwast Hwyr bob Pythefnos gyda myfyrwyr o Goleg Llandrillo. Gweithredu ar Glyw Bob Mis a digwyddiadau Cyfranogi yn eich Cymuned.

Kennedy Court, Hen Golwyn – mae digwyddiadau wythnosol yn cynnwys Clwb Cymdeithasol gyda bingo a gemau bwrdd a choffi a sgwrs.

Llanrwst – côr wythnosol gyda’r Rwsters, bingo bob mis.

Maes Cwstennin, Cyffordd Llandudno – grŵp cyfeillgarwch bob wythnos a bingo bob pythefnos.

Parkway, Llandrillo-yn-Rhos – digwyddiadau wythnosol yn cynnwys Clwb Coffi Parkway, celf, Gild Brodwyr a Chlwb Dydd Gwener Hapus. Clwb cymdeithasol a chyfeillgarwch misol.

Pentre Newydd, Hen Golwyn – digwyddiadau wythnosol yn cynnwys dawnsio llinell, bingo, clwb crefftau a Sied Dynion.

Y Fron, Bae Colwyn – digwyddiadau wythnosol yn cynnwys Clwb Brecwast Hwyr a Grŵp Cyfeillgarwch gyda gweithgareddau gwahanol. Crefft a Sgwrs bob pythefnos.

Cysylltwch â Gwasanaethau Cwsmeriaid am fwy o fanylion: 0300 124 0040

Last modified on Ebrill 26th, 2017 at 1:56 pm