Grwpiau Cymunedol

Grwpiau Cymunedol

Rydym yn cefnogi tenantiaid a phreswylwyr i ffurfio a rhedeg grwpiau sy’n gwella eu cymdogaeth – os hoffwch redeg grwp eich hun cysylltwch a Megan Taylor Rose ar 0300 124 0040

 

 

Bae Colwyn

Men’s Shed –  Gweithdy Rhiw Road  clwb gymdeithasol wythnosol i ddynion. Cysylltwch Malcolm Worth: malcolmworth@gmail.com

Clwb Garddio Ffordd Pandy –  Misol.  Cysylltwch Megan Taylor Rose ar 0300 124 0040

Gweithgareddau yng Nghanolfan Gymunedol Y Fron:

Clwb Sgwrs a Chrefft Y Fron grwp cyndeithasol.  pob yn ail Dydd Llun -1yp – 4yp.

Clwb Coffi/Bingo Y Fron – bingo a choffi. Misol.

Grŵp Cyfeillgarwch Y Fron – coffi, sgwrs, cyfllgawrch a gwestai siarad.  Dydd Mawrth – 2yp – 4yp.  Cysylltwch Renee Williams ar 01492 517256

Clwb Brwnch – Brechdanau Bacwn, paned a sgwrs am £2  Dydd Mercher – 10yb – 12yp

Cysylltwch a Nerys Veldhuizen ar 0300 124 0040

 

Hen Golwyn

Ewch yn Wyrdd, Parc Peulwys – clwb garddio a gweithgareddau amgylcheddol. Cysylltwch: peulwysgogreen@gmail.com

Calon, Parc Peulwys – gweithgareddau amgylcheddol i blant. Cysylltwch a Tracey Rosean: tpinki666@aol.com

Bwrdd Partneriaeth a Rhanbarth Peulwys – trefnu gweithgareddau ar gyfer Parc Peulwys – Cysylltwch a Steph Thomas: stephthomas207@gmail.com

Spouters and Sprouters, Cwrt Kennedy – grwp cymdeithasol.  Dydd Iau– 10yb – 12yp.  Cysylltwch a Nerys Veldhuizen ar 0300 124 0040

Gweithgareddau yng Nghanolfan Gymunedol Pentre Newydd:

Grwp Crefft – Dydd Iau YB

Dawnsio Llinell  – Dydd Llun- 2pm -4pm

Bore Goffi  – Dydd Mercher – 10yb – 12yp

Sied Dynion – clwb cymdeithasol i ddynion – Dydd Gwener 10yb – 12yp – malcolmworth@gmail.com

Cysylltwch Nerys Veldhuizen ar 0300 124 0040   

 

Llandudno

Happy Daze clwb garddioCysylltwch a Megan Taylor Rose ar 0300 124 0040

Maes Cwstenin, Cyffordd Llandudno – Grwp brecwast cymdeithasol  – Dydd Llun 11yb – 1yp

Grwp Gweithredu Cymunedol Tre Cwm grwp cymdeithasol amgylcheddol – Cysylltwch Megan Taylor Rose ar 0300 124 0040

Gweithgareddau yn Ystafell Cymunedol Cysgod y Gogarth:

 

Clwb Garddio Bysedd Gwyrdd cwrdd misol

BingoLlun ac Iau – 1yp – 3yp

Bore GoffiIau – 10yb – 12yp

Sied Dynion – Gwener – 2yp – 4yp

Clwb CelfMercher – 1.30yp – 3.30yp

 Cysylltwch Nerys Veldhuizen ar 0300 124 0040   

 

Rhos on Sea

Gweithgareddau yng Nghanolfan Gymunedol Parkway:

Grwp Gwener Hapus Parkway – clwb cymdeithasol a tripiau – Gwener-2yp – 4yp

Clwb Coffi a Cymdeithasu Parkway  – coffi a sgwrs – Sadwrn– 9.30yb – 12.30yp

Cysylltwch Nerys Veldhuizen ar 0300 124 0040

 

Kinmel Bay

Gwiethgareddau yn Ty Cymunedol Rhodfa Caer:

Clwb Cyfeillgarwch  – clwb cymdeithasol – Mawrth – 1yp – 3yp

Rhiant a PlentynMercher – 10yb – 12yp

Clwb Coginio – Iau – 12:30yp – 2:30yp

Grŵp Gweithredu Cymunedol Rhodfa Caer, Bae Cinmel – trefnu digwyddiadau ar gyfer ardal Rhodfa Caer – Cysylltwch a Stan Barrows: stan.barrows@outlook.com

Clwb Garddio Bysedd Gwyrddclwb garddio – contact Ray Jones: stan.barrows@outlook.com

 Cysylltwch Emma Abdelkhalek ar 01745 335358

 

Penmaenmawr & Llanfairfechan

Clwb Coffi’r Berllan, Penmaenmawr – pob dwy wythnos ar Ddydd Llun – 11yb – 1yp – gyda gwestai siarad.  Cysylltwch a Nerys Veldhuizen ar 0300 124 0040

Bore Goffi Bryn Castell, Llanfairfechangrwp cymdeithasu – Iau – 10yb -12yp.  Cysylltwch Nerys Veldhuizen ar 0300 124 0040

 

Llanrwst

Sied Dynion, Golygfa Gwydyr, Llanrwst – clwb cymdeithasol i ddynion yn cwrdd pob Dydd Iau 10.30yb – 12.30yp. Cysylltwch a Ian Hutchinson:  ik.Hutchinson@tiscali.co.uk

Grwp Altogether  – grwp cymdeithasol.  Pob Dydd Iau- 2yp – 4yp.  Cysylltwch Nerys Veldhuizen ar 0300 124 0040

Ffrindiau Cerrig, Cerrigydrudion  – grwp cymdeithasol – Mercher – 1.30yp – 3.30yp. Cysylltwch Nerys Veldhuizen ar 0300 124 0040

 

 

 

Last modified on Ebrill 8th, 2019 at 1:45 pm