Gweithgareddau Cyfredol

Gweithgareddau Cyfredol

Ar hyn o bryd oherwydd y pandemig, rydym yn cynnal gweithgareddau ar-lein a rhai ar bellter cymdeithasol lle bo hynny’n bosib. Cadwch lygad ar ein tudalen Digwyddiadau neu ar ein tudalen Cymryd Rhan yn Cartrefi Facebook am y diweddaraf.

Isod fe welwch rai gweithgareddau rydyn ni’n dal i’w rhedeg ar-lein ac o bellter cymdeithasol a rhai rydyn ni’n gobeithio eu rhedeg eto unwaith y bydd canllawiau a cyfyngiadau wedi’u lleddfu ymhellach.

 

Dal i redeg:

Sesiynau Straen a Pryderon – Ar hyn o bryd rydym yn cynnal sesiynau ar-lein ar ddydd Mawrth 1yp a dydd Iau 10.30. Os oes gennych ddiddordeb, neu os ydych yn dioddef o straen neu pryderon cysylltwch â Lydia a cysylltwch a ni

Bingo Pellter Cymdeithasol – Mae ein Nerys a Meg hyfryd wedi bod o gwmpas pellter cymdeithasol diogel, gan ddod â chanu hwyl a rhywfaint o bingo i gael ein tenantiaid trwy gloi. Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â ni

Cymorth digidol ar-lein

Pilates ar-lein

Coffi a sgwrsio ar-lein

Sesiynau Celf Greadigol ar-lein ar gyfer Llês

Sesiynau Llety Gweledigaeth ar-lein

Bingo Zoom ar-lein

 

Rhai rydym yn gobeithio ei rhedeg yn fuan:

 

Coginio a Bwyta – Rydym yn cynnal sesiynau coginio iach ar gyllideb. Os oes gennych ddiddordeb cysylltwch â ni

Theori Gyrru – Rydym yn cefnogi pobl sy’n cael trafferth i gael eu prawf theori gyrru. Os oes gennych ddiddordeb cysylltwch â ni

Cymorth Grwp Cymunedol – Gallwn eich cefnogi chi i sefydlu grŵp cymunedol, darganfod arian neu gefnogi grŵp sydd eisoes ar waith. Os oes angen cymorth arnoch, cysylltwch â ni

Prosiectau Garddio – Rydym yn cefnogi prosiectau garddio sy’n cychwyn neu’n barod. Gallwn ni helpu i gael y grŵp wedi’i gyfansoddi, dod o hyd i gyllid neu dim ond cefnogaeth barhaus. Os oes angen cymorth arnoch, cysylltwch â ni

 

Am fwy o wybodaeth am wasanaethau lles yn eich ardal pan fydd pethau wedi mynd nol ir arfer ewch i www.dewis.wales.

Last modified on Medi 3rd, 2020 at 4:43 pm