Cymryd Rhan

Cymryd Rhan

Nerys and Meg our staff members and tenants smile as they take part in socially distanced bingo in one of our communities

 

Gallwch gymryd rhan mewn nifer o ffyrdd, boed trwy neilltuo amser sbâr neu bum munud i ymateb i holiadur neu i ymuno â chlwb neu grŵp; mae rhywbeth i bawb.

Mae ein digwyddiadau cyhoeddus arferol wedi ei ohirio ar y funud. Ond mae ein tîm Ymgysylltu ar Gymuned yn brysur yn cynnal sesiynau ar-lein gyda’n tenantiaid, hên ac ifanc, gan eu cadw’n egnïol wrth aros gartref gyda phopeth o ymarfer corff i bingo. Yn ogystal a digwyddiadau pellhau cymdeithasol wedi ei reoli yn ofalus, yn gymunedau lle mae rheolau yn gallu cael ei dilyn yn gaeth.

Cysylltwch â ni os hoffwch gymryd rhan. Dilynwch ein tudalen Facebook @Get Involved at Cartrefi / Cymryd Rhan gyda Cartrefi i gael ein holl fanylion sesiynau diweddaraf, gallwch hefyd anfon e-bost atom ar get.involved@cartreficonwy.org

Mae hefyd gennym strategaeth a chynllun gweithredu sy’n dangos sut y byddwn yn gweithio gyda’n cymunedau a beth yw ein nodau ar gyfer y dyfodol. Os hoffwch chi edrych cliciwch yma am ein cynllun weithredu.

 

Beth ydych chi’n ei feddwl?

Mae yna nifer o ffyrdd y gallwn gyfranogi gyda Chartrefi Conwy. Cliciwch yma i ddweud wrthym sut yr hoffech gyfranogi – i wneud gwahaniaeth, i wella eich cyfleoedd neu i wirfoddoli.

Beth sy’n digwydd yn ymyl chi?

Dewch i wybod mwy am weithgareddau Canolfan Gymunedol, grwpiau cymunedol, prosiectau cymunedol, sesiynau gwybodaeth ac ymgynghoriadau cymdogaeth wrth eich ymyl chi.

Gweithgareddau ar gyfer dros 55

Rydym yn cynnig digwyddiadau a gwasanaethau arbennig i’n tenantiaid hŷn i gyfranogi.

Cefnogaeth ac hyforddiant arbenigol

Os ydych eisiau gwella eich cyfleoedd gall ein Cydlynydd Ymgysylltu â’r Gymuned eich cyfarfod i drafod ffordd ymlaen.

Cyllid, Grantiau a chymorth arall

Dewch i wybod mwy am gyllid, grantiau a chymorth arall sydd ar gael.

Cyfarfod y tîm

Bydd y Tîm Cyfranogiad Cymunedol yn gweithio gyda chi i helpu i wella ein gwasanaethau a gwneud gwahaniaeth yn eich cymdogaeth. Dewch i gyfarfod aelodau o’r tîm yma.

Prosiectau amgylcheddol

Ers nifer o flynyddoedd rydym wedi buddsoddi arian i wella mannau gwyrdd agored yn ein cymunedau; o welliannau bach megis storfa biniau newydd i brosiectau adfywio o raddfa fawr, darllenwch mwy.

Amserlen Cymryd Rhan

Os hoffech gymryd rhan man digwyddiadau yn y gymuned, mae amserlen lawn ar gael

Last modified on Medi 11th, 2023 at 12:56 pm