Talu drwy Debyd Uniongyrchol

Y ffordd hawsaf i chi wneud taliadau yw trwy Ddebyd Uniongyrchol.

Gallwn wneud trefniadau i dynnu’ch taliad o’ch cyfrif banc ar ddyddiad penodol. Gallwn hyd yn oed drefnu iddo gael ei dalu bob wythnos, bob pythefnos, bob mis neu bob pedair wythnos.

Mae trefnu Debyd Uniongyrchol yn hawdd! Cysylltwch â ni ac fe allwn ni drefnu’r debyd uniongyrchol gyda chi.

Last modified on July 24th, 2017 at 5:22 pm