Newyddion a Digwyddiadau

Panel craffu yn adolygu’r ffordd yr ydym yn delio ag Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Rhwng mis Ionawr a mis Hydref 2018 cyfarfu eich panel craffu tenantiaid naw gwaith i adolygu’r ffordd yr ydym yn delio ag Ymddygiad Gwrthgymdeithasol. Yn ystod y cyfnod hwn roedd y panel yn edrych am…


Mae gwaith wedi dechrau ar ffatri newydd chwyldroadol fydd yn adeiladu ‘tai modiwlar’ i gynhyrchu tai ynni isel gyda chostau rhedeg o ddim ond £200 y flwyddyn. Mae’r ffatri, sydd ar Ystâd Ddiwydiannol Penrhos yng…


Cartrefi Conwy yw’r unig sefydliad o Gymru sydd ar y rhestr fer mewn tri chategori yng Ngwobrau Tai y Deyrnas Unedig fydd yn cael eu cynnal yng Ngwesty’r Grosvenor yn Llundain ar y 1af o…


Mae digwyddiadau Tê a Thiaras yn Llandudno wedi dechrau mewn steil, gyda’r clwb cymdeithasol newydd hwn ar gyfer pobl hŷn yn y Tabernacl stylish yn Llandudno yn gobeithio mai ef yw’r cyntaf o lawer. Mae…