Newyddion a Digwyddiadau

Dathlu deg mlynedd o wobr RoSPA

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod Cartrefi Conwy wedi derbyn Gwobr Llywydd RosPA am ein hymrwymiad i’ch cadw chi a’n cymunedau yn ddiogel. Rhoddir gwobr llywydd RoSPA i sefydliadau sydd wedi derbyn statws Aur…


Y cyfan yr wythnos diwethaf buom yn dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr a chlywed gan rai o’r unigolion anhygoel ledled Cartrefi Conwy a Chreu Menter. Edrychwch isod ar rai o’r seiniau sain gwych gan ein gwirfoddolwyr presennol…


Mae tîm o dros 100 o staff mewn cymdeithas dai wedi cerdded, beicio, rhedeg a hyd yn oed hopian 25,000 milltir ar Her Rownd y Byd er budd hosbis. Yn awr mae Cartrefi Conwy wedi…


Mae apêl wedi cael ei lansio i dalu am osod diffibrilwyr achub bywyd mewn gorsafoedd rheilffordd yng ngogledd Cymru. Yn awr mae noddwyr yn cael eu ceisio ar gyfer y prosiect cymunedol gyda’r bwriad o…