Newyddion a Digwyddiadau

Ymroddiad Colin arwr lleol y Fron

Mae ffigwr cymunedol ymroddgar wedi cael ei ganmol fel arwr lleol ar ôl ei “ymdrechion diflino” i helpu ei gymdogion. Mae Colin Matthews wedi dod yn wyneb cyfarwydd ac yn rhywun y mae pobl yn…


Mae teyrngedau twymgalon wedi’u talu i’r “ysbrydoliaeth” y tu ôl i furlun newydd syfrdanol mewn ystâd dai a fu farw cyn iddo gael ei ddadorchuddio. Teulu’r arlunydd lleol Kevin Stonehouse oedd y gwesteion anrhydeddus mewn…


Rydym yn falch iawn o gyhoeddi bod Cartrefi Conwy wedi derbyn Gwobr Llywydd RosPA am ein hymrwymiad i’ch cadw chi a’n cymunedau yn ddiogel. Rhoddir gwobr llywydd RoSPA i sefydliadau sydd wedi derbyn statws Aur…


Y cyfan yr wythnos diwethaf buom yn dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr a chlywed gan rai o’r unigolion anhygoel ledled Cartrefi Conwy a Chreu Menter. Edrychwch isod ar rai o’r seiniau sain gwych gan ein gwirfoddolwyr presennol…