Newyddion a Digwyddiadau

Planiau mawr am gartrefi newydd

Mae Cartrefi Conwy am adeiladu 8 o gartrefi un ystafell wely ar ddarn o dir yng nghefn Ffordd Sefton, St Davids a Iola Drive. Mi fydd y cartrefi hwn yn defnyddio System newydd sbon Beattie…


Fel rhan o ein 10 Peth Da i denantiaid rydym yn cynnig siawns i ennill band eang am ddim am flwyddyn. Sut i gofrestru: anfonwch neges bersonol i ni ar Facebook, e-bostiwch ni ar communications@cartreficonwy.org neu anfonwch lythyr at Cartrefi…


Mae’r Côr ‘Te yn y Grug’ 2019 yn lansio yr wythnos yma ar ddydd Iau 11 Hydref. Maen nhw am i chi ymuno â nhw i ddathlu, cwrdd â ffrindiau newydd a pherfformio ar lwyfan…


Y mis diwethaf, gwelwyd ein digwyddiad dathlu i lofnodi cwblhau ein rhaglen adfywio amgylcheddol yn Nhre Cwm yn Llandudno. Diolch yn fawr iawn i bawb a daeth allan i helpu i ddathlu, ac roedd yn…