Newyddion a Digwyddiadau

Tai newydd ynni isel yn chwyldroi’r farchnad yng ngogledd Cymru

Mae gwaith wedi dechrau ar ffatri newydd chwyldroadol fydd yn adeiladu ‘tai modiwlar’ i gynhyrchu tai ynni isel gyda chostau rhedeg o ddim ond £200 y flwyddyn. Mae’r ffatri, sydd ar Ystâd Ddiwydiannol Penrhos yng…


Cartrefi Conwy yw’r unig sefydliad o Gymru sydd ar y rhestr fer mewn tri chategori yng Ngwobrau Tai y Deyrnas Unedig fydd yn cael eu cynnal yng Ngwesty’r Grosvenor yn Llundain ar y 1af o…


Mae digwyddiadau Tê a Thiaras yn Llandudno wedi dechrau mewn steil, gyda’r clwb cymdeithasol newydd hwn ar gyfer pobl hŷn yn y Tabernacl stylish yn Llandudno yn gobeithio mai ef yw’r cyntaf o lawer. Mae…


Oeddech chi’n gwybod bod bron i 2 filiwn o bobl yn ym Mrhydain yn dioddef o rhyw fath o gam-drin domestig? Mae Cartrefi Conwy ynghyd ag eraill yn y sector tai drwy’r Sefydliad Tai Siartredig,…