Newyddion a Digwyddiadau

Bargen newydd cymdeithas dai i adeiladu  1,000 o gartrefi ynni effeithlon newydd

Mae cymdeithas dai wedi sicrhau £39 miliwn o gyllid ychwanegol i adeiladu 1,000 o gartrefi ynni effeithlon newydd. Yn ôl Prif Weithredwr Cartrefi Conwy, Andrew Bowden, mae’r pecyn cyllid newydd yn “gam trawsnewidiol” a fydd…


Mae dyn a gafodd ei wneud yn ddigartref ym mis Mawrth ar yr union ddiwrnod yr aeth y Deyrnas Unedig i mewn i gyfnod clo wedi troi ei fywyd o gwmpas a symud i mewn…


Mae’r tîm o bron i 100 o bobl yn Cartrefi Conwy yn ceisio cerdded, rhedeg, beicio, hopian a hyd yn oed sgipio 25,000 milltir, sef cylchedd y ddaear, cyn Noswyl Nadolig i godi arian ar…


Mae menter gymdeithasol sy’n ehangu’n gyflym wedi ceisio cynnig gobaith yn ystod yr argyfwng coronafeirws a rhoi help llaw i dros 60 o bobl ddod o hyd i swyddi newydd – gan roi hwb sy’n…