Newyddion a Digwyddiadau

Rhent Tecach i Bawb – Adolygiad Rhent

Bob blwyddyn mae Llywodraeth Cymru yn gosod y canllawiau ar gyfer ffioedd rhent y dylai holl landlordiaid tai cymdeithasol eu dilyn i sicrhau bod rhenti yn deg i bob tenant. Rydym yn ysgrifennu atoch ynglŷn…


Roeddem wedi ein symud yn anhygoel ac yn ecstatig ein bod wedi ennill gwobr Busnes y Celfyddydau a’r Gymuned yng Ngwobrau mawreddog Celfyddydau a Busnes Cymru yr wythnos diwethaf, am ein prosiect celf Cadair Sgwrs….


Mae Cartrefi Conwy yn falch iawn o fod yn noddi Pêl-fasged Cadair Olwyn Gogledd Cymru eleni. Cydnabyddir Pêl-fasged Cadair Olwyn Gogledd Cymru (WBNW) fel y prif gorff ar gyfer pêl-fasged cadair olwyn yn rhanbarth Gogledd…


Fel rhan o Wythnos Diogelwch Nwy 2020 ac i dynnu sylw at bwysigrwydd diogelwch nwy, mae Gas Safe Register wedi rhyddhau ffilm fer Ripple Effect. Mae’r ffilm yn adrodd hanes cymdogaeth gyffredin, yn ystod noson…