Newyddion a Digwyddiadau

Ticedi AM DDIM ir Eisteddfod ar gyfer rhai sy’n byw yn Sir Conwy

Os ydych yn byw yn Sir Conwy, gallwch wneud cais i gael tocynnau am ddim i’r Eisteddfod Genedlaethol ar gyfer y dydd Sul agoriadol yr Eisteddfod Genedlaethol, diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru. Dim ond…


Ydych chi’n falch o’ch Plannwr? Yn ddawnus gyda’ch Basgedi? Yn chwynnu’n aml? Neu’n arddwr naturiol penigamp? Beth am ymgeisio yn ein Gwobrau Garddio Rhagorol mewn cydweithrediad â’n Diwrnod Pobl Hŷn 2019 Byddwn yn cydnabod Gardd…


Mae datblygiad o gartrefi modiwlar chwyldroadol wedi cael dechrau da ar ôl sicrhau archebion ar gyfer 62 o’i eiddo di-garbon – gan gynnwys rhai o’r tai cyngor cyntaf i’w codi ar Ynys Môn ers degawdau….


Byddwn yn â’r y maes ac yn chwifio’r faner drwy’r wythnos yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst ym mis Awst. Rydym ni yno drwy’r wythnos yn cynrychioli yng nghalon un o’n cymunedau lleol yn Llanrwst….