News & Events - Page 2 of 34

Coronafeirws (COVID-19): cefnogaeth i denantiaid yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio canllaw ar gyfer pob tenant sy’n byw yng Nghymru yn ystod COVID-19 sy’n amlinellu’r cefnogaeth amrywiol sydd ar gael y gallwch ei darllen trwy ei gwefan: https://llyw.cymru/coronafeirws-covid-19-cefnogaeth-i-denantiaid  


Welsh Government have put together a guide for all tenants living in Wales during COVID-19 which outlines the various support available which you can read here on their website: https://gov.wales/coronavirus-covid-19-support-for-tenants-in-wales    


Mae’r pandemig coronafeirws yn cael effaith ar ein bywydau ni i gyd. Mae Llywodraeth Cymru yn gweithredu i sicrhau bod cymorth a chefnogaeth ar gael pan fydd ei angen ar denantiaid, ledled Cymru. Mae awdurdodau…


The coronavirus pandemic is having an impact on all our lives. The Welsh Government is taking action to make sure help and support is available when tenants need it, right across Wales. Local authorities and…