Newyddion a Digwyddiadau - Page 2 of 17

Academi yn arwain y chwyldro mentrau cymdeithasol

Mae sefydliad newydd arloesol yn arwain chwyldro busnes a all helpu cymunedau ledled gogledd Cymru a grymuso pobl leol i wireddu eu potensial eu hunain. Dyna oedd neges Lee Waters AC, Dirprwy Weinidog yr Economi…


Cafodd un o ffigurau mwyaf adnabyddus y sector tai yng Nghymru dipyn o syndod pan oedd yn arwain seremoni wobrwyo yn ddiweddar pan gyflwynwyd gwobr iddo ef ei hun! Roedd y wobr ymrwymiad eithriadol a…


Mae grŵp o denantiaid a staff caredig mewn cymdeithas dai wedi bod yn brysur yn lapio anrhegion Nadolig i bobl hŷn sy’n byw ar eu pennau eu hunain. Canolbwynt y gwaith lapio yw Tŷ Cymunedol…


Mae cymdeithas dai wedi datgelu cynllun gwerth £4.3 miliwn i drawsnewid ystâd dai o’r 1970au yn Llanrwst yn dilyn ymgynghori â phreswylwyr. Mae Cartrefi Conwy yn bwriadu dymchwel bloc o 30 maisonette a fflatiau ar…