Ty 2 Ystafell (The Oakley)

rent

Ty 2 Ystafell (The Oakley)

£450 PCM rent

Mae’r cartref 2 ystafell wely hon wedi’i lleoli yn natblygiad Bron y Castell dymunol iawn yn Abergele. Ar y blaen mae ardal lolfa fawr sy’n arwain i mewn i gegin / ystafell fwyta’r cynllun agored, gyda WC lawrlwyf a gwpwrdd storio defnyddiol yng nghanol y cartref. Gellir cael mynediad i’r ardd trwy ddrysau patio dwbl i ymestyn y gofod byw. Mae’r llofft yn cynnwys y prif ystafell wely, yr ail ystafell wely ac ystafell ymolchi a rennir.

(Ar gael ym mis Mehefin 2019)

2 bedrooms 1 bathroom 2 receptions

Property Location

Property Enquiry

Enw:
Cyfeiriad ebost:
Ffôn:
Ymchwiliad:

Other Properties

Fflat 2 ystafell
£500PCM rent

Mae’r fflat hwn wedi’i leoli mewn adeilad sydd newydd ei adeiladu / adnewyddu mewn ardal delfrydol o Fae Colwyn, y mae galw mawr amdani, ac mae’n dal i fod yn daith gerdded hwylus i’r amwynderau…

2 bedrooms 1 bathroom 0 reception
Fflat Stiwdio 1 ystafell
££90.08 per week rent

Fflat stiwdio 1 ystafell wely ar gael i’w rentu mewn ardal dymunol yn Rhos on Sea. Mae’r eiddo yn llai na rhent marchnad a nid oes angen blaendal – dim ond rhent y mis cyntaf…

1 bedroom 1 bathroom 1 reception