3 Ystafell, Abergele (Rhentu i Berchnogi)

rent

3 Ystafell, Abergele (Rhentu i Berchnogi)

£750 PCM rent

Tŷ pâr tair llofft hyfryd.

Mae’r Banbury yn defnyddio gofod yn dda, gyda thair llofft yn gwneud yn ddelfrydol ar gyfer cyplau, teuluoedd ifanc neu’r rhai hynny sydd yn cymryd y camau cyntaf ar yr ysgol eiddo. Mae’r llawr gwaelod yn cynnwys ystafell fyw gyda digon o le, a chegin/ man bwyta cynllun agored, ynghyd â thoiled lawr grisiau. I fyny grisiau, mae gan y brif ystafell wely ei hystafell gawod en-suite, yn ogystal â’r ystafell ymolchi i’r teulu.

 

(Ar gael diwedd Mawrth)

Rhentu i Berchnogi – Cymru

Rhentu i Berchnogi – mae Cymru’n caniatáu i chi lunio cyfandaliad tuag at flaendal wrth i chi rentu’ch cartref. Yna gellir defnyddio’r blaendal yn erbyn prynu’r cartref. Am fwy o wybodaeth am y cynllyn hwn edrychwch fan hyn – https://cartreficonwy.org/find-a-home/rhentu-i-berchnogi-cymru/?lang=cy

3 bedrooms 2 bathrooms 2 receptions

Property Location

Property Enquiry

Enw:
Cyfeiriad ebost:
Ffôn:
Ymchwiliad:

Other Properties

Fflat 2 ystafell
£500PCM rent

Mae’r fflat hwn wedi’i leoli mewn adeilad sydd newydd ei adeiladu / adnewyddu mewn ardal delfrydol o Fae Colwyn, y mae galw mawr amdani, ac mae’n dal i fod yn daith gerdded hwylus i’r amwynderau…

2 bedrooms 1 bathroom 0 reception
Fflat Stiwdio 1 ystafell
££90.08 per week rent

Fflat stiwdio 1 ystafell wely ar gael i’w rentu mewn ardal dymunol yn Rhos on Sea. Mae’r eiddo yn llai na rhent marchnad a nid oes angen blaendal – dim ond rhent y mis cyntaf…

1 bedroom 1 bathroom 1 reception