Mae’r fflat hwn wedi’i leoli mewn adeilad sydd newydd ei adeiladu / adnewyddu mewn ardal delfrydol o Fae Colwyn, y mae galw mawr amdani, ac mae’n dal i fod yn daith gerdded hwylus i’r amwynderau niferus sydd gan y dref i’w cynnig.

Mae’r eiddo yn elwa o gegin ac ystafell ymolchi newydd sbon. Mae yna ardal eang, byw, cegin ac ystafell fwyta yn ogystal â swît ystafell ymolchi fodern gyda chawod dros y bath.

Mae’r fflat ar y llawr cyntaf a gellir ei gyrraedd lifft yn ogystal â’r grisiau. Mae yna hefyd barcio oddi ar y stryd ar gyfer y fflat.