Fflatiau 2 Ystafell (DOD YN FUAN)

rentu

Fflatiau 2 Ystafell (DOD YN FUAN)

£475 PCM rentu

Mae’r fflat 2 ystafell wely hon wedi’i hadeiladu o’r newydd a’i leoli ar ddatblygiad dymunol Goetre Uchaf ym Mangor. Mae gan y fflat 2 ystafell wely ddwbl (un en-suite) ac ystafell ymolchi teulu. Mae’r gofod byw yn gynllun agored gyda chegin, bwyta a man byw. Lleolir yr eiddo o fewn pellter byr ysbyty Ysbyty Gwynedd. Mae Bangor ei hun yn cynnig llawer o fwynderau megis siopau, bwytai a bariau. Mae gan Brifysgol Bangor ei brifysgol ei hun hefyd.

(Ar gael 26fed Gorffennaf)

2 Ystafelloedd gwely 2 bathrooms 1 Derbynfa

Property Location

Property Enquiry

Enw:
Cyfeiriad ebost:
Ffôn:
Ymchwiliad:

Other Properties

Fflat 2 ystafell
£500PCM rentu

Mae’r fflat hwn wedi’i leoli mewn adeilad sydd newydd ei adeiladu / adnewyddu mewn ardal delfrydol o Fae Colwyn, y mae galw mawr amdani, ac mae’n dal i fod yn daith gerdded hwylus i’r amwynderau…

2 Ystafelloedd gwely 1 Ystafell folchi 0 Derbynfa
Fflat Stiwdio 1 ystafell
££90.08 per week rentu

Fflat stiwdio 1 ystafell wely ar gael i’w rentu mewn ardal dymunol yn Rhos on Sea. Mae’r eiddo yn llai na rhent marchnad a nid oes angen blaendal – dim ond rhent y mis cyntaf…

1 Ystafell wely 1 Ystafell folchi 1 Derbynfa