Ty 2 Ystafell (The Evesham)

rentu

Ty 2 Ystafell (The Evesham)

£580 PCM rentu

Mae’r tŷ canol-deras 2 ystafell wely wedi’i hadeiladu o’r newydd a’i leoli ar ddatblygiad dymunol Goetre Uchaf ym Mangor. Mae’r eiddo yn cynnwys neuadd fynedfa gyda chegin yn arwain, ystafell grog i lawr y grisiau a bwyty lolfa. Mae gan y bwyty lolfa ddrysau patio sy’n arwain allan i’r ardd gefn. Ar ben y grisiau mae gan yr eiddo 2 ystafell wely, pob un gyda ystafell ymolchi en-suite. Lleolir yr eiddo o fewn pellter byr ysbyty Ysbyty Gwynedd. Mae Bangor ei hun yn cynnig llawer o fwynderau megis siopau, bwytai a bariau. Mae gan Brifysgol Bangor ei brifysgol ei hun hefyd.

 

(Ar gael 26ain Ebrill)

2 Ystafelloedd gwely 1 Ystafell folchi 1 Derbynfa

Property Location

Property Enquiry

Enw:
Cyfeiriad ebost:
Ffôn:
Ymchwiliad:

Other Properties

Fflat 2 ystafell
£500PCM rentu

Mae’r fflat hwn wedi’i leoli mewn adeilad sydd newydd ei adeiladu / adnewyddu mewn ardal delfrydol o Fae Colwyn, y mae galw mawr amdani, ac mae’n dal i fod yn daith gerdded hwylus i’r amwynderau…

2 Ystafelloedd gwely 1 Ystafell folchi 0 Derbynfa
Fflat Stiwdio 1 ystafell
££90.08 per week rentu

Fflat stiwdio 1 ystafell wely ar gael i’w rentu mewn ardal dymunol yn Rhos on Sea. Mae’r eiddo yn llai na rhent marchnad a nid oes angen blaendal – dim ond rhent y mis cyntaf…

1 Ystafell wely 1 Ystafell folchi 1 Derbynfa