Ty 2 Ystafell (The Bronte)

rent

Ty 2 Ystafell (The Bronte)

£450 PCM rent

Mae’r cartref 2 ystafell wely hon wedi’i lleoli yn natblygiad Bron y Castell dymunol iawn yn Abergele. Mae’r Bronte yn gwneud defnydd da o ofod, gyda’i ddwy ystafell wely yn ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer cyplau neu deuluoedd ifanc. Mae’r llawr gwaelod yn cynnwys lolfa helaeth ac ardal gegin / fwyta cynllun agored ymarferol, ynghyd ag ystafell golchi i lawr y grisiau. Ar ben y grisiau, mae gan yr ystafell wely ei ystafell gawod en suite ei hun, yn ogystal â’r ystafell ymolchi teuluol.

(Ar gael Awst 2019)

2 bedrooms 2 bathrooms 1 reception

Property Location

Property Enquiry

Enw:
Cyfeiriad ebost:
Ffôn:
Ymchwiliad:

Other Properties

Fflat 2 ystafell
£500PCM rent

Mae’r fflat hwn wedi’i leoli mewn adeilad sydd newydd ei adeiladu / adnewyddu mewn ardal delfrydol o Fae Colwyn, y mae galw mawr amdani, ac mae’n dal i fod yn daith gerdded hwylus i’r amwynderau…

2 bedrooms 1 bathroom 0 reception
Fflat Stiwdio 1 ystafell
££90.08 per week rent

Fflat stiwdio 1 ystafell wely ar gael i’w rentu mewn ardal dymunol yn Rhos on Sea. Mae’r eiddo yn llai na rhent marchnad a nid oes angen blaendal – dim ond rhent y mis cyntaf…

1 bedroom 1 bathroom 1 reception