Ty 2 Ystafell (The Bronte)

rentu

Ty 2 Ystafell (The Bronte)

£450 PCM rentu

Mae’r cartref 2 ystafell wely hon wedi’i lleoli yn natblygiad Bron y Castell dymunol iawn yn Abergele. Mae’r Bronte yn gwneud defnydd da o ofod, gyda’i ddwy ystafell wely yn ei gwneud yn ddelfrydol ar gyfer cyplau neu deuluoedd ifanc. Mae’r llawr gwaelod yn cynnwys lolfa helaeth ac ardal gegin / fwyta cynllun agored ymarferol, ynghyd ag ystafell golchi i lawr y grisiau. Ar ben y grisiau, mae gan yr ystafell wely ei ystafell gawod en suite ei hun, yn ogystal â’r ystafell ymolchi teuluol.

(Ar gael Awst 2019)

2 Ystafelloedd gwely 2 bathrooms 1 Derbynfa

Property Location

Property Enquiry

Enw:
Cyfeiriad ebost:
Ffôn:
Ymchwiliad:

Other Properties

Fflatiau 2 ystafell
Gwynedd LL57 £475 PCM rentu

Mae’r fflatiau dwy ystafell wely hyn wedi’u leoli ar ddatblygiad dymunol iawn Goetre Uchaf ym Mangor. Am ddim ond £475 y mis mae’r fflatiau hyn 20% yn rhatach na phe byddech chi’n rhentu’n breifat, gan…

2 Ystafelloedd gwely 2 bathrooms 0 Derbynfa
Fflat 2 ystafell
£500PCM rentu

Mae’r fflat hwn wedi’i leoli mewn adeilad sydd newydd ei adeiladu / adnewyddu mewn ardal delfrydol o Fae Colwyn, y mae galw mawr amdani, ac mae’n dal i fod yn daith gerdded hwylus i’r amwynderau…

2 Ystafelloedd gwely 1 Ystafell folchi 0 Derbynfa