Ty 3 Ystafell (The Stour)

rentu

Ty 3 Ystafell (The Stour)

£650 PCM rentu

Mae’r Stour yn gartref ardderchog o ansawdd a chymeriad. Tŷ tair ystafell wely gyda lolfa ar wahân ac ystafell clustiau i lawr y grisiau, mae’n cynnig sylfaen gadarn ar gyfer bywyd teuluol. Lleolir yr eiddo o fewn pellter byr ysbyty Ysbyty Gwynedd. Mae Bangor ei hun yn cynnig llawer o fwynderau megis siopau, bwytai a bariau. Mae gan Brifysgol Bangor ei brifysgol ei hun hefyd.

 

(Ar gael 15fed Fawrth)

 

 

3 Ystafelloedd gwely 1 Ystafell folchi 1 Derbynfa

Property Location

Property Enquiry

Enw:
Cyfeiriad ebost:
Ffôn:
Ymchwiliad:

Other Properties

Fflat 2 ystafell
£500PCM rentu

Mae’r fflat hwn wedi’i leoli mewn adeilad sydd newydd ei adeiladu / adnewyddu mewn ardal delfrydol o Fae Colwyn, y mae galw mawr amdani, ac mae’n dal i fod yn daith gerdded hwylus i’r amwynderau…

2 Ystafelloedd gwely 1 Ystafell folchi 0 Derbynfa
Fflat Stiwdio 1 ystafell
££90.08 per week rentu

Fflat stiwdio 1 ystafell wely ar gael i’w rentu mewn ardal dymunol yn Rhos on Sea. Mae’r eiddo yn llai na rhent marchnad a nid oes angen blaendal – dim ond rhent y mis cyntaf…

1 Ystafell wely 1 Ystafell folchi 1 Derbynfa