Ty 3 Ystafell (The Highfield)

rentu

Ty 3 Ystafell (The Highfield)

£540 PCM rentu

Mae’r cartref 3 ystafell wely hon wedi’i leoli yn natblygiad Bron y Castell dymunol iawn yn Abergele. Mae’r cartref teuluol hwn wedi’i orffen ar y llawr gyda ystafell wely meistr mawr, dwy ystafell wely ychwanegol ac ystafell ymolchi wedi rhanny. Mae lolfa cartref Highfield ar flaen y tŷ, fel y mae’r WC i lawr y grisiau. Yna mae’r lolfa’n arwain at gegin a man bwyta’r cynllun agored sy’n agor i’r ardd drwy’r drysau patio.

(Ar gael o Fehefin 2019)

3 Ystafelloedd gwely 1 Ystafell folchi 2 receptions

Property Location

Property Enquiry

Enw:
Cyfeiriad ebost:
Ffôn:
Ymchwiliad:

Other Properties

Fflat 2 ystafell
£500PCM rentu

Mae’r fflat hwn wedi’i leoli mewn adeilad sydd newydd ei adeiladu / adnewyddu mewn ardal delfrydol o Fae Colwyn, y mae galw mawr amdani, ac mae’n dal i fod yn daith gerdded hwylus i’r amwynderau…

2 Ystafelloedd gwely 1 Ystafell folchi 0 Derbynfa
Fflat Stiwdio 1 ystafell
££90.08 per week rentu

Fflat stiwdio 1 ystafell wely ar gael i’w rentu mewn ardal dymunol yn Rhos on Sea. Mae’r eiddo yn llai na rhent marchnad a nid oes angen blaendal – dim ond rhent y mis cyntaf…

1 Ystafell wely 1 Ystafell folchi 1 Derbynfa