Tŷ 3 Ystafell Wely (The Evesham 3)

rentu

Tŷ 3 Ystafell Wely (The Evesham 3)

United Kingdom £620 PCM rentu

Mae’r tŷ canol-teras 3 ystafell wely wedi’i hadeiladu o’r newydd a’i leoli ar ddatblygiad dymunol Goetre Uchaf ym Mangor.

Mae’r eiddo’n cynnwys neuadd fynedfa gyda chegin yn arwain, ystafell cloddio i lawr y grisiau a gwpwrdd storio.

Mae yna ystafell fwyta hefyd gyda drysau patio yn arwain i’r ardd gefn. Ar ben y grisiau mae yna 3 ystafell wely, gyda en-suite i’r prif ystafell wely. Mae yna ystafell ymolchi teuluol hefyd. Lleolir yr eiddo o fewn pellter byr ysbyty Ysbyty Gwynedd. Mae Bangor ei hun yn cynnig llawer o fwynderau megis siopau, bwytai a bariau. Mae gan Brifysgol Bangor ei brifysgol ei hun hefyd.

(Ar gael 26ain Ebrill)

3 Ystafelloedd gwely 2 bathrooms 1 Derbynfa

Property Location

Property Enquiry

Enw:
Cyfeiriad ebost:
Ffôn:
Ymchwiliad:

Other Properties

Fflat 2 ystafell
£500PCM rentu

Mae’r fflat hwn wedi’i leoli mewn adeilad sydd newydd ei adeiladu / adnewyddu mewn ardal delfrydol o Fae Colwyn, y mae galw mawr amdani, ac mae’n dal i fod yn daith gerdded hwylus i’r amwynderau…

2 Ystafelloedd gwely 1 Ystafell folchi 0 Derbynfa
Fflat Stiwdio 1 ystafell
££90.08 per week rentu

Fflat stiwdio 1 ystafell wely ar gael i’w rentu mewn ardal dymunol yn Rhos on Sea. Mae’r eiddo yn llai na rhent marchnad a nid oes angen blaendal – dim ond rhent y mis cyntaf…

1 Ystafell wely 1 Ystafell folchi 1 Derbynfa