TŶ 3 YSTAFELL WELY (YN DOD YN FUAN)

rentu

TŶ 3 YSTAFELL WELY (YN DOD YN FUAN)

United Kingdom £630 rentu

Mae’r tŷ 3 ystafell wely hwn yng nghanol teras yn newydd sbon ac yn natblygiad dymunol Goetre Uchaf ym Mangor.

Mae’r eiddo’n cynnwys cyntedd mynediad gyda chegin, ystafell gotiau i lawr grisiau a chwpwrdd storio. Mae yna hefyd ystafell fyw / ystafell fwyta gyda drysau patio’n arwain at yr ardd gefn.

I fyny’r grisiau mae 3 ystafell wely, gydag en suite yn y brif ystafell wely. Mae yna hefyd ystafell ymolchi deuluol.

Mae’r eiddo wedi eu lleoli’n agos i Ysbyty Gwynedd. Mae Bangor ei hun yn cynnig nifer o gyfleusterau fel siopau, bwytai a bariau. Mae Bangor hefyd yn ymfalchïo yn ei phrifysgol ei hun.

3 Ystafelloedd gwely 2 bathrooms 1 Derbynfa

Property Location

Property Enquiry

Enw:
Cyfeiriad ebost:
Ffôn:
Ymchwiliad:

Other Properties

Fflat 2 ystafell
£500PCM rentu

Mae’r fflat hwn wedi’i leoli mewn adeilad sydd newydd ei adeiladu / adnewyddu mewn ardal delfrydol o Fae Colwyn, y mae galw mawr amdani, ac mae’n dal i fod yn daith gerdded hwylus i’r amwynderau…

2 Ystafelloedd gwely 1 Ystafell folchi 0 Derbynfa
Fflat Stiwdio 1 ystafell
££90.08 per week rentu

Fflat stiwdio 1 ystafell wely ar gael i’w rentu mewn ardal dymunol yn Rhos on Sea. Mae’r eiddo yn llai na rhent marchnad a nid oes angen blaendal – dim ond rhent y mis cyntaf…

1 Ystafell wely 1 Ystafell folchi 1 Derbynfa