Sêr Cartrefi

Sêr Cartrefi

Sêr Cartrefi

13/03/2017

Llongyfarchiadau i’n holl enillwyr yn ein Cynhadledd Cydweithwyr ym mis Rhagfyr, yn cydnabod ymdrech gwirioneddol a gwerthoedd gweithio yma yng Nghartrefi Conwy.

Roedd ein henillwyr fel a ganlyn – Jason Webster – Dadansoddwr Systemau Busnes a enillodd ein Gwobr Gwireddu’r Gwerthoedd.

 

Cartrefi Cowny Colleague Conference 2016 at Venue Cymru

 

Lydia Watson – Cydlynydd Cyfranogiad Cymunedol a enillodd ein Gwobr Syniadau Gwych.

Cartrefi Cowny Colleague Conference 2016 at Venue Cymru

Linda Holmes – Swyddog Ymgysylltu â Chwsmeriaid a enillodd ein Gwobr Cydweithiwr y Cydweithwyr.

 

Cartrefi Cowny Colleague Conference 2016 at Venue Cymru

 

Yn ogystal â’n henillwyr ffantastig, enillodd Jon Highcock o’n Tîm Incwm ein Gwobr Pencampwr Gwasanaeth Cwsmeriaid ar y diwrnod, am ei waith diflino bob dydd yn helpu ein tenantiaid.

 

Cartrefi Cowny Colleague Conference 2016 at Venue Cymru