Sêr Cartrefi

Sêr Cartrefi

Sêr Cartrefi

13/03/2017

Llongyfarchiadau i’n holl enillwyr yn ein Cynhadledd Cydweithwyr ym mis Rhagfyr, yn cydnabod ymdrech gwirioneddol a gwerthoedd gweithio yma yng Nghartrefi Conwy.

Roedd ein henillwyr fel a ganlyn – Jason Webster – Dadansoddwr Systemau Busnes a enillodd ein Gwobr Gwireddu’r Gwerthoedd.

 

Jason Webster yn ennill gwobr gydag Andrew Bowden ein Prif Weithredwr ac Ash Dykes yn ein Cynhadledd Cydweithwyr 2016 yn Venue Cymru

 

Lydia Watson – Cydlynydd Cyfranogiad Cymunedol a enillodd ein Gwobr Syniadau Gwych.

Lydia Watson yn ennill gwobr gydag Andrew Bowden ein Prif Weithredwr ac Ash Dykes yn ein Cynhadledd Cydweithwyr 2016 yn Venue Cymru

Linda Holmes – Swyddog Ymgysylltu â Chwsmeriaid a enillodd ein Gwobr Cydweithiwr y Cydweithwyr.

 

Linda Holmes yn ennill gwobr gydag Andrew Bowden ein Prif Weithredwr ac Ash Dykes yn ein Cynhadledd Cydweithwyr 2016 yn Venue Cymru

 

Yn ogystal â’n henillwyr ffantastig, enillodd Jon Highcock o’n Tîm Incwm ein Gwobr Pencampwr Gwasanaeth Cwsmeriaid ar y diwrnod, am ei waith diflino bob dydd yn helpu ein tenantiaid.

 

Jon Highcock yn ennill gwobr gydag Andrew Bowden ein Prif Weithredwr ac Ash Dykes yn ein Cynhadledd Cydweithwyr 2016 yn Venue Cymru