Yswiriant Cynnwys y Cartref

Mae hi’n bwysig iawn prynu yswiriant cynnwys y cartref i ddiogelu eich eiddo yn erbyn tân, lladrad a risgiau eraill, megis difrod damweiniol. Os bydd rhywbeth yn digwydd i ddinistrio neu ddifrodi eich eiddo fe all gostio miloedd o bunnoedd i’w hamnewid.

Beth yw yswiriant cynnwys Y cartref?

Mae yswiriant cynnwys y cartref yn eich diogelu rhag colled, lladrad neu ddifrod i’ch eiddo personol ac eiddo eich cartref. Gall hefyd eich diogelu os byddwch chi’n cymryd eitemau allan o’ch cartref, er enghraifft pan fyddwch yn mynd ar wyliau.

Mae’r yswiriant yma’n cynnwys eich eiddo chi ac aelodau agos o’ch teulu sydd yn byw gyda chi. Efallai na fydd yn cynnwys eiddo unrhyw un sy’n aros gyda chi dros dro.

Nid oes rhaid i chi brynu yswiriant cynnwys y cartref, fodd bynnag, mae hi’n syniad da iawn prynu yswiriant oherwydd os bydd rhywfaint o’ch cynnwys yn cael eu colli, dwyn neu eu difrodi bydd yn rhaid i chi dalu am rai newydd.

Mae Thistle Insurance yn cynnig yswiriant cynnwys hyblyg sydd wedi’i ddylunio’n benodol ar gyfer tenantiaid tai cymdeithasol. I gael gwybod mwy:

Ffoniwch 0845 075 5005

Ewch i’w gwefan

Neu llenwch eu ffurflen

Esboniad Yswiriant Cynnwys

Termau Busnes

Last modified on Hydref 3rd, 2018 at 9:57 am