Yswiriant Cynnwys Cartref

Pam fod ei angen arnaf?

Os ydych chi’n denant sy’n rhentu, yna gall fod nad yw eich landlord yn yswirio eich cartref fel rhan o’r cytundeb tenantiaeth. Mae’n syniad da ystyried beth fyddai polisi yswiriant cynnwys cartref yn eich gwarchod chi er mwyn eich helpu i wneud penderfyniad gwybodus ynghylch a oes angen un arnoch chi.

Mae yswiriant cynnwys wedi’i gynllunio i helpu i amddiffyn eich eiddo. Waeth pa mor ofalus ydych chi, mae risg bob amser y gallai eich eiddo gael ei dorri, ei ddifrodi neu ei ddwyn felly gall yswiriant cynnwys cartref helpu i roi tawelwch meddwl.

Er mwyn eich helpu i benderfynu a yw yswiriant cynnwys cartref yn iawn i chi, mae Cartrefi Conwy wedi ymuno â Thistle Tenant Risks, ac Allianz Insurance plc sy’n darparu’r Cynllun Yswiriant My Home Contents, polisi arbenigol Yswiriant Cynnwys Tenantiaid .

Gall Cynllun Yswiriant My Home Contents gynnig yswiriant i chi ar gyfer cynnwys eich cartref gan gynnwys gorchudd ar gyfer eitemau fel dodrefn, carpedi, llenni, dillad, dillad gwely, eitemau trydanol, gemwaith, lluniau ac addurniadau.

 

Sut mae cael gwybodaeth bellach?

 

Fel arall, ewch i’r www.thistlemyhome-cymru.co.uk i gael mwy o wybodaeth neu i ofyn am alwad yn ôl.

Mae’r Ffederasiwn Tai Cenedlaethol (NHF) a Cartrefi Cymunedol Cymru yn Gynrychiolwyr a Benodwyd gan Thistle Insurance Services Ltd. Mae Thistle Insurance Services Limited wedi ei awdurdodi ac yn cael eu reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol FRN 310419. Lloyd’s Broker. Cofrestrwyd yn Lloegr dan Rif  00338645. Swyddfa gofrestredig: Rossington’s Business Park, West Carr Road, Retford, Nottinghamshire, DN22 7SW.  Mae Thistle Insurance Services Cyf yn rhan o Grŵp PIB.

Last modified on Mehefin 8th, 2020 at 1:09 pm