Credyd Cynwhysol

Mae Credyd Cynhwysol yn fudd-dal newydd i’ch cefnogi os ydych chi’n gweithio ac ar incwm isel neu os nad ydych chi’n gweithio. Mae’r dudalen hon yn egluro sut bydd y Credyd Cynhwysol yn effeithio arnoch chi a sut rydych angen paratoi ar ei gyfer.

brown haired woman in black and red flowery topsmiles in ID photo for the cameraFy enw i ydi Katy Roberts a fi yw’r cynghorydd Credyd Cynhwysol yma yn Cartrefi Conwy, rydw i yma i’ch helpu gyda phopeth o gefnogaeth ar sut i wneud cais, helpu i gael eich manylion rhent ac sut i gwblhau eich cais Credyd Cynhwysol.

Fe welwch rai o fy blogiau fideo sydd yn mynd trwy rai awgrymiadau ar sut i reoli’ch hawliad Credyd Cynhwysol yn yr adran hon, a gallwch gael wybodaeth ddiweddaraf am fy sesiynau yn y gymuned drwy ein tudalen digwyddiadau: www.cartreficonwy.org/events

NB – bydd y newidiadau yma ond yn effeithio rhai o oedran gweithio.

Last modified on Gorffennaf 3rd, 2019 at 2:50 pm