Credyd Cynwhysol

Mae Credyd Cynhwysol yn fudd-dal newydd i’ch cefnogi os ydych chi’n gweithio ac ar incwm isel neu os nad ydych chi’n gweithio. Mae’r dudalen hon yn egluro sut bydd y Credyd Cynhwysol yn effeithio arnoch chi a sut rydych angen paratoi ar ei gyfer.

brown haired woman in black and red flowery topsmiles in ID photo for the cameraFy enw i ydi Katy Roberts a fi yw’r cynghorydd Credyd Cynhwysol yma yn Cartrefi Conwy, rydw i yma i’ch helpu gyda phopeth o gefnogaeth ar sut i wneud cais, helpu i gael eich manylion rhent ac sut i gwblhau eich cais Credyd Cynhwysol.

Fe welwch rai o fy blogiau fideo sydd yn mynd trwy rai awgrymiadau ar sut i reoli’ch hawliad Credyd Cynhwysol yn yr adran hon, a gallwch gael wybodaeth ddiweddaraf am fy sesiynau yn y gymuned drwy ein tudalen digwyddiadau: www.cartreficonwy.org/events

NB – bydd y newidiadau yma ond yn effeithio rhai o oedran gweithio.

Beth yw’r Credyd Cynhwysol?

Crynodeb o be yw Credyd Cynhwysol

Pryd y bydd yn effeithio arnoch chi?

Bydd Credyd Cynhwysol yn effeithio mwy o bobl y flwyddyn hon. Darganfyddwch fwy o wybodaeth fan hyn

Ffeithiau allweddol

Ffeithiau allweddol am Credyd Cynhwysol

Sut i baratoi am y Credyd Cynhwysol

Mae llawer o bethau y gallwch wneud I baratoi ar gyfer Credyd Cynhwysol. Darganfyddwch fwy o wybodaeth fan hyn

Mynd ar-lein

Mae rhaid i chi fod ar-lein i ymgeisio am Credyd Cynhwysol. Darganfyddwch fwy o wybodaeth fan hyn

Agor Cyfrif Banc

Adborth ar sut i agor cyfrif banc

Cyllidebu gyda’r Credyd Cynhwysol

Mae’n bwysig i reoli eich cyllideb pan ydych yn symyd i Credyd Cynhwysol. Darganfyddwch fwy o wybodaeth fan hyn

Rheoli eich hawliad

Cyngor ar reoli eich hawl Credyd Cynhwysol

Last modified on Gorffennaf 3rd, 2019 at 2:50 pm