Credyd Cynwhysol

Mae Credyd Cynhwysol yn fudd-dal newydd i’ch cefnogi os ydych chi’n gweithio ac ar incwm isel neu os nad ydych chi’n gweithio. Mae’r dudalen hon yn egluro sut bydd y Credyd Cynhwysol yn effeithio arnoch chi a sut rydych angen paratoi ar ei gyfer.

NB – bydd y newidiadau yma ond yn effeithio rhai o oedran gweithio.

Beth yw’r Credyd Cynhwysol?

Crynodeb o be yw Credyd Cynhwysol

Pryd y bydd yn effeithio arnoch chi?

Bydd Credyd Cynhwysol yn effeithio mwy o bobl y flwyddyn hon. Darganfyddwch fwy o wybodaeth fan hyn

Ffeithiau allweddol

Ffeithiau allweddol am Credyd Cynhwysol

Sut i baratoi am y Credyd Cynhwysol

Mae llawer o bethau y gallwch wneud I baratoi ar gyfer Credyd Cynhwysol. Darganfyddwch fwy o wybodaeth fan hyn

Mynd ar-lein

Mae rhaid i chi fod ar-lein i ymgeisio am Credyd Cynhwysol. Darganfyddwch fwy o wybodaeth fan hyn

Agor Cyfrif Banc

Adborth ar sut i agor cyfrif banc

Cyllidebu gyda’r Credyd Cynhwysol

Mae’n bwysig i reoli eich cyllideb pan ydych yn symyd i Credyd Cynhwysol. Darganfyddwch fwy o wybodaeth fan hyn

Rheoli eich hawliad

Cyngor ar reoli eich hawl Credyd Cynhwysol

Last modified on Ebrill 1st, 2021 at 5:27 pm