Beth yw’r Credyd Cynhwysol?

Un taliad misol yw’r Credyd Cynhwysol i bobl sydd yn gweithio neu’n ddi-waith.

Mae’n disodli rhywfaint o’r budd-daliadau a chredydau treth y gallech fod yn eu derbyn rŵan:

  • Budd-dal Tai
  • Credyd Treth Plant
  • Cymhorth dal Incwm
  • Credyd Treth Gwaith
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ar sail Incwm

Poeni am Credyd Cynwhysol?  Angen cyngor? Mae ein Tim Cymorth Arian allan ac o gwmpas eich cymuned i helpu chi trwy Credyd Cynhwysol. Mwy o wybodaeth

Mwy o wybodaeth ar Credyd Cynhwysol

Last modified on Ebrill 1st, 2021 at 5:32 pm