Pryd y bydd yn effeithio arnoch chi?

 

Fe fydd y Credyd Cynhwysol yn effeithio ar fwy o bobl eleni. Os ydych chi’n byw yng Nghonwy, a’ch bod yn derbyn budd-daliadau a bod eich hamgylchiadau’n newid neu os ydych chi’n hawlydd newydd, bydd gofyn i chi hawlio Credyd Cynhwysol.  Gallai newid mewn amgylchiadau gynnwys:

 • Eich bod yn iach i weithio felly bod y Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn dod i ben
 • Perthynas yn dechrau neu’n dod i ben
 • Profedigaeth
 • Newid yn eich oriau gwaith
 • Colli swydd
 • Lwfans Ceisio Gwaith i Gymhorthdal Incwm yn sgil genedigaeth baban
 • Dod yn ofalwr
 • Plentyn ieuengaf yn troi’n 5 oed
 • Yn gallu gweithio wedyn yn cael eich taro’n wael
 • Hawliad newydd am Fudd-dal Tai
 • Symud o un Awdurdod Lleol i un arall

Poeni am Credyd Cynwhysol?  Angen cyngor? Mae ein Tim Cymorth Arian allan ac o gwmpas eich cymuned i helpu chi trwy Credyd Cynhwysol. Mwy o wybodaeth

Mwy o wybodaeth ar Credyd Cynhwysol

Last modified on Chwefror 18th, 2020 at 3:02 pm