Tenantiaid

Tenantiaid

Croeso i’r Parth Tenantiaid.  Yn yr adran hon mae amryw o wybodaeth ynglŷn â bod yn denant Cartrefi Conwy ac awgrymiadau defnyddiol ynglŷn ag edrych ar ôl eich cartref, talu rhent, a chael mynediad at yr amrywiaeth o wasanaethau pobl sydd gan Cartrefi Conwy i’w cynnig.

Fy rhent

Cewch yr holl wybodaeth rydych ei hangen ynglŷn â’ch rhent ar y tudalennau hyn, gan gynnwys ffyrdd o dalu.

Fy nghartref

Bydd popeth rydych angen ei wybod am eich cartref, yn ogystal ag awgrymiadau defnyddiol ar sut i’w gynnal, yn yr adran hon.

Fy nghymdogaeth

Gwarchod eich cymdogaeth yw un o’n swyddogaethau pwysicaf ac rydym yn cymryd hyn o ddifrif. Mae’r holl wybodaeth rydych ei hangen yma.

Fy Llawlyfr

Cewch wybodaeth ar eich tenantiaieth fan hyn.

Gwobrau cartref

Gwybodaeth ynglŷn â sut y gallwch gymryd rhan yn ein raffl misol i ennill cannoedd o bunnoedd.

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Rydym yn gwybod fod ymddygiad gwrthgymdeithasol yn gallu achosi pryder gwirioneddol i drigolion, eu teuluoedd a’u cymunedau. Fel eich landlord, byddwn yn cymryd pob adroddiad o ymddygiad gwrthgymdeithasol o ddifrif ac yn ymdrin yn effeithlon ac yn effeithiol gyda'r rhai sy'n gyfrifol.

Diogelu

Mae diogelu yn ymwneud â diogelu plant, pobl ifanc ac oedolion sy’n agored i niwed rhag eu cam-drin neu eu hesgeuluso. Rydym oll yn gyfrifol am ddiogelwch aelodau mwyaf bregus ein cymdeithas.

Cam-drin Domestig

Cam-drin domestig yw cam-drin corfforol, emosiynol, rhywiol neu feddyliol un person gan rywun y maent yn ei adnabod neu'n byw gyda.

Last modified on Mehefin 6th, 2019 at 2:35 pm