Beth iw wneud os ydych yn poeni am dalu eich rhent

Beth iw wneud os ydych yn poeni am dalu eich rhent

Mae rhai o’n tenantiaid wedi bod mewn cysylltiad â ni oherwydd eu bod yn poeni am dalu eu rhent. Rydyn ni am dawelu’ch meddwl ein bod ni yma i’ch helpu chi trwy’r amseroedd anodd hyn.

Os yw covid wedi effeithio ar eich incwm, byddem yn eich annog i siarad â rhywun o’n Tîm Cymorth Arian.

Ffoniwch ni: 0300 124 0040

E-bost: Enquiries@cartreficonwy.org

Mae mwy o wybodaeth hefyd ar wefan y llywodraeth DU ac gwefan Llywodraeth Cymru

Last modified on Ebrill 9th, 2021 at 11:42 am