Cam-drin Domestig

Cam-drin Domestig

Cam-drin yn y cartref yw cam-drin corfforol, emosiynol, rhywiol neu feddyliol un person gan rywun y maent yn ei adnabod neu’n byw gyda hi.

 

Rhybudd: os ydych yn poeni am rhywyn yn gwybod eich bod wedi ymweld ar wefan hyn darllenwch y gwybodaeth diogelwch fan hyn

Beth yw Cam-drin Domestig

Mwy o wybodaeth ar be yw Cam-drin Domestig...

Arwyddion o Cam-drin Domestig

Mwy o wybodaeth ar arwyddion Cam-drin Domestig

Beth i wneud mewn argyfwng

Mwy o wybodaeth ar beth i wneud mewn argyfwng

Sefydliadau gall eich helpu

Mae llawer o lefydd a gall helpu. Mwy o wybodaeth fan hyn.

Gorchuddio eich traciau ar-lein

Rhybudd: os ydych chi’n poeni am rywun yn gwybod eich bod wedi bod ar y wefan yma, darllenwch yr wybodaeth ddiogelwch ganlynol.

Last modified on Mawrth 18th, 2021 at 9:40 am