Coronafeirws ac eich llês

Coronafeirws ac eich llês

Mae’r flwyddyn yma wedi bod yn gyfnod pryderus i ni i gyd. Wyrach eich bod yn teimlo hi’n annod ymdopi neu’n llawn straen. Ond mae yna lawer o bethau y gallwch chi roi cynnig arnyn nhw a allai helpu’ch lles.

Archebwch rwan os ydych chi’n gymwys

Mae pob oedolyn yng Nghymru bellach yn gymwys am frechiad. Gall unrhyw un nad yw wedi cael ei wahoddiad i gael brechlyn gysylltu â’r bwrdd iechyd i gael apwyntiad.

Cliciwch ar ddolen y bwrdd iechyd priodol isod:
https://gov.wales/get-your-covid-19-vaccination-if-you-think-you-have-been-missed

 

Mae yna lawer o wybodaeth ar gael, felly dyma rai dolenni defnyddiol a all eich cefnogi trwy’r amser hwn:

 

 

Iechyd Meddwl

Yma byddwch yn gallu dod o hyd i adnoddau defnyddiol i hybu eich lles meddyliol

Camdriniaeth

Yma fe welwch wybodaeth a lleoedd y gallwch ddod o hyd i gefnogaeth i unrhyw un sy'n wynebu camdriniaeth

Pobl Hynach

Yma fe welwch adnoddau a dolenni defnyddiol ar gyfer pobl hŷn

Plant, Rhieni a Gofalwyr

Yma fe welwch wybodaeth ac adnoddau i'r rhai sy'n darparu gofal i blant ac oedolion

Ffitrwydd a llês

Yma fe welwch ddolenni ac adnoddau i ffitrwydd ac ymarfer corff i'ch cadw'n egniol

Last modified on Mehefin 15th, 2021 at 9:57 am