Fy Llawlyfr

Fy Llawlyfr

Mae popeth yr ydych angen ei wybod yn y llawlyfr hyn, felly darllenwch ef a’i gadw wrth law.

Eich Tenantiaeth

Cewch wybodaeth ar eich tenantiaeth, o eich dyddiad cychwyn i dyddiad symyd i mewn.

Eich Rhent a Thaliadau Gwasanaeth

Cewch fwy o wybodaeth fan hyn am eich rhent ach thaliadau gwasanaeth.

Rheoli eich Arian

Cewch fwy o wybodaeth fan hyn am reoli eich arian, o ein tim cymorth arian i reoli eich taliadau.

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol a bod yn Gymydog Da

Darllennwch fwy ar ymddygiad gwrthgymdeithasol a fod yn gymydog da, gan gynnwys diogelu i gadw anifael anwes.

Gofalu am eich Cartref

Mwy o wybodaeth a ofalu am eich cartref, o ysiwirant i gwobrau cartref.

Cadw'n Ddiogel yn eich Cartref

Cewch wybodaeth fan hyn am gadw'n ddiogel yn eich cartref, o asbestos i ddiogelwch tan.

Atgyweiriadau

Gwybodaeth am atgyweiriadau, o sut i adrodd a atgyweiriadau i beth fyddwn yn ei wneud.

Gwasanaethau ar gyfer pobl hyn

Gwybodaeth ar ein gwasanaethau ar gyfer pobl hyn. O fyw'n annibynnol i weithgareddau.

Lleisiau Cartrefi Conwy

Gwybodaeth ar Lleisiau Cartrefi Conwy, a sut i gymryd rhan os ydych yn denant.

Symyd Tŷ

Gwybodaeth ar sut i symyd ty, o ddiweddu eich tenantiaeth i symyd i dŷ arall Cartrefi Conwy

Last modified on Mehefin 6th, 2019 at 2:02 pm