Gwobrau Cartref

Gwobrau Cartref

 Croeso i Wobrau Cartref

Y cynllun gwobrwyo sy’n dweud ‘diolch’ i denantiaid Cartrefi Conwy sy’n talu eu rhent yn brydlon, yn gofalu’n drylwyr am eu cartref ac yn cyfranogi. Dewch i wybod sut allech chi ennill cannoedd o bunnoedd bob mis:

*Byddwch yn ymwybodol bod elfennau o ein cynllyn o dan adolygiad ar hyn o bryd.

 

Gwobr ‘rydw i’n talu’
Gwobr ‘rydw i’n talu’

Mae’r wobr hon yn agored i unrhyw denant sy’n talu eu rhent yn brydlon a heb unrhyw ôl-ddyledion

Gwobr ‘rydw i’n falch’
Gwobr ‘rydw i’n falch’

Mae’r wobr hon yn agored i bob tenant Cartrefi Conwy sy’n gofalu’n drylwyr am eu cartref.

Gwobr ‘rydw i’n cyfranogi’
Gwobr ‘rydw i’n cyfranogi’

Mae’r wobr hon yn ar doriad ar hyn o bryd oherwydd ein bod ni yn dilyn rheloau covid19 yn gaeth wedi ei osod allan gan Llywodraeth Cymru.

Gwobr 'rydw i'n cysylltu'
Gwobr 'rydw i'n cysylltu'

Mae’r wobr hon o dan adolygiad ar hyn o bryd ac y bydd yn cael ei diweddaru yn fuan.